W RUCH-u najlepiej sprzedaje się Harlequin

W RUCH-u najlepiej sprzedaje się Harlequin

 RUCH S.A. to największa w Polsce sieć dystrybucji prasy. Posiada ok. 60% udział
w tym rynku.

W ofercie, oprócz prasy i innych towarów codziennego użytku, są także książki,
chociaż nie stanowią one znaczącego udziału w przychodach firmy.

W ofercie RUCH-u średnio miesięcznie w sprzedaży znajduje się 30-60 tytułów książkowych
. Przeciętny punkt sprzedaży posiada w ofercie około 15-20 tytułów. Dany tytuł
utrzymywany jest w ofercie zazwyczaj od 1 miesiąca do 80 dni lub według częstotliwości
ukazywania się kolejnych serii poszczególnych wydawnictw. RUCH  współpracuje na
bieżąco z ponad  30  wydawcami książek. Rabat za sprzedane książki dla RUCH S.A.
kształtuje się na poziomie 35-45 %.

Najlepiej sprzedają się serie wydawnictwa Harlequin. Jednorazowo wzrasta sprzedaż
tytułów okolicznościowych. W sierpniu były to oczywiście tytuły  związane z Ojcem
Świętym. 

W 2001 roku sprzedano w sieci RUCH-u ok. 4 mln książek. Jeden tytuł sprzedaje
się średnio w ilości około 7 – 8 tys. egzemplarzy. Przychód ze sprzedaży książek
to ponad 40 mln zł rocznie , co w całości przychodów firmy stanowi około 1 %,
powiedział nam  Robert Małaszek, dyrektor biura kolportażu w RUCHU.

Sieć detaliczna firmy RUCH S.A. obejmuje około 34 tys. punktów sprzedaży – kiosków,
sklepów, salonów prasowych. Firma dysponuje również 205 punktami sprzedaży hurtowej
w całej Polsce. „RUCH” S.A. posiada prawo własności do około 14 tys. punktów sprzedaży,
z czego w około 3 tys. udostępnia klientom pełną ofertę handlową, w zakresie sprzedaży
wydawnictw prasowych i artykułów częstego zakupu.

Rachunek zysków i strat za 2001 rok  w milionach PLN

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 843,7

Koszty działalności operacyjnej 3 831,7

Zysk ze sprzedaży 12,0

Pozostałe przychody operacyjne 15,1

Pozostałe koszty operacyjne 21,8

Zysk na działalności operacyjnej 5,3

Przychody finansowe 8,3

Koszty finansowe 2,0

Zysk brutto na działalności gospodarczej 11,6

Zyski nadzwyczajne 1,7

Straty nadzwyczajne 1,9

Zysk brutto 11,4

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 8,6

Zysk netto 2,8

Ubiegły rok był dla RUCH-u najgorszym pod względem finansowym. Do końca tego
roku firma planuje zysk netto na poziomie 14 mln zł.

Właściciel RUCH-u, Ministerstwo Skarbu Państwa, zakłada, że w przyszłym roku
firma zostanie upubliczniona.

źródło: ruch.com .pl

 

AK

 

 

 

 

 

 

 

     info z BA, badania czytelników

handel elektroniczny, Rynki zagraniczne , Rynek polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.