Religia

Powrót do strony głównej

Miłosierny Bóg kontra grzeszny człowiek

Nie, przyjemność seksualna nie jest tabu w wierze katolickiej. I może być święta

Wydawnictwo W drodze poleca drugi tom rozważań biblijnych o. Pawła Krupy

Wybitna książka arcybiskupa Canterbury o wierze w przestrzeni publicznej i o miejscu Kościoła w społeczeństwie

Pełne pasji rozważania na temat tytułowych siedmiu grzechów: gniewu, zawiści, nieczystości, pychy, łakomstwa, lenistwa i chciwości

Jak się modlić, gdy przepełnia nas gniew? Wydawnictwo W drodze poleca książkę Enzo Bianchiego „Przemoc i Bóg”

Biblia to święta księga, której nie może zabraknąć na półce żadnego dziecka.
Ta jest oryginalnie i pomysłowo wydana; opatrzona pięknymi, sugestywnymi ilustracjami

Wydawnictwo W drodze poleca przewodnik po modlitwie dla początkujących

Książka w niezwykle radosny sposób, bo za pomocą wesołych gier i zabaw, przybliżą wszystkim małym chrześcijanom papieskie nauczanie – orędzie pokoju i braterstwa. Mądra i wartościowa rozrywka dla najmłodszych

Siedem dróg krzyżowych na siedem tygodni Wielkiego Postu. Krótkie, trafne i zróżnicowane medytacje do wspólnego i indywidualnego rozważenia, dla dorosłych i młodzieży

Pasjonujące studium podejmujące skandalizujące słowa Jezusa i próbujące je objaśnić na wielu płaszczyznach znaczeniowych. Doskonały komentarz kardynała Ravasiego sprawia, że książka jest inspirującą, owocną i wciągającą lekturą

Bogaty zbiór dzieł wielkiego mistrza: od pierwszych nastaw ołtarzowych, przez słynne Madonny i Święte Rodziny, zachwycające freski dekorujące papieskie apartamenty i willę Agostina Chigiego, portrety i rysunki oraz plany architektoniczne, po ostatni obraz-testament Przemienienie Pańskie

Publikacja przedstawia sytuację Kościoła tuż po zakończeniu II Soboru Watykańskiego, diagnozując szkodliwe tendencje umysłowe i zjawiska wśród intelektualistów

Ta książka to zbiór dwudziestu wywiadów prowadzonych przez wieloletnią dziennikarkę i dominikańskiego zakonnika. To wyróżnia tę publikację na polskim rynku

Miłosierdzie stanowi centralny punkt przesłania Jezusa. Grzesznice i grzesznicy zrozumieli to natychmiast i zbiegli się zewsząd, aby ponownie zanurzyć swoje życie i ludzką godność w spojrzeniu i gestach Zbawiciela

Autorka odkrywa bogactwo średniowiecznej modlitwy Anima Christi, na której opiera się tekst tytułowej pieśni. Książka siostry Marie Curley może posłużyć lekturze duchowej, medytacji lub osobistej modlitwie

Autor namawia, byśmy odrzucili postawę narcystycznego skupienia na sobie i dążenia do doskonałości na rzecz pokornej ufności Bogu i Jego miłości do nas. „Bóg nie daje nam według naszych zasług, cnót, zalet, ale według nadziei, którą w Nim pokładamy, wedle ufności w Jego miłosierdzie”

Krupówki warszawskie. Kazania zimowe to pierwszy tom kaznodziejskiego notatnika, który powstał w oparciu o homilie wygłaszane przez o. Pawła Krupę w dominikańskim kościele na warszawskim Służewie

W każdej sytuacji życia potrzebujemy błogosławieństwa. Inni też go od nas potrzebują. Jak je wyrazić? W jakich słowach, gestach, przesłaniu?

Tragiczna rzeczywistość świata nieustannie kieruje naszą uwagę ku tej religii i rodzi pytanie, czy trzeba się bać? Czy islam, ze swoim miliardem wierzących, naprawdę jest wrogo nastawiony do naszego sposobu życia i do pokoju na świecie?