Protest Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Izby Księgarstwa Polskiego przeciwko działalności wydawnictwa Edukacja Polska.

Protest Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Izby Księgarstwa Polskiego przeciwko działalności wydawnictwa Edukacja Polska.
Poniżej publikujemy protest Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Izby Księgarstwa Polskiego przeciwko działalności wydawnictwa Edukacja Polska.
 
Na stronie Izby Księgarstwa Polskiego (www.ikp.org.pl) znajduje się również interpelacja posła Stanisława Steca skierowana do Ministerstwa Edukacji Narodowej i odpowiedź na tę interpelację sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie sprzedaży podręczników na terenie szkoły jak również wyjaśnienie w powyższej sprawie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 
 
” Kujawsko-Pomorski Oddział Izby Księgarstwa Polskiego stanowczo protestuje przeciwko praktykom stosowanym przez Wasze Wydawnictwo w zakresie handlu podręcznikami w szkołach w  szczególności do klas 1-3(„Witaj szkoło”) i klasy 0 („Zanim będę uczniem”)  z wykorzystaniem nauczycieli i  rodziców na tzw.”słupy”.
   
Z informacji, jakie docierają do naszego Oddziału wynika, że przedstawiciele Waszego Wydawnictwa oprócz rekomendacji Waszych podręczników w celu dokonania wyboru przez nauczyciela oferowali również zaopatrzenie uczniów w owe podręczniki instruując, jak należy postępować aby nie” podpaść” księgarzom. Otóż z owego instruktażu wynikało, że szkoła handlować podręcznikami nie może ale można dokonać zakupu dla uczniów  np.: na podstawionego rodzica(czyli tzw. „słupa” ) i  będzie to zgodne Waszym zdaniem  z przepisami.
   
Działania takie w ocenie naszego Oddziału naruszają obowiązujący porządek prawny zarówno po stronie szkoły przy czynne zaangażowanie się nauczycieli w różnej formie pod szyldem „słupa”, jak i samego rodzica, który firmuje całą „operację” nie mając wiedzy, że narusza prawo podatkowe i inne przepisy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej   firmuje zakup podręczników dla szkoły.
   
Powyższe działania stoją w jaskrawej sprzeczności ze stanowiskiem, jakie zajęło Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie do Marszałka Sejmu, gdzie jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości Ministerstwo stwierdza, że: ” Sprzedaż nowych podręczników, bez względu na miejsce jej prowadzenia, jest działalnością gospodarczą regulowaną odrębnymi przepisami. Każdy podmiot podejmujący taką działalność, w tym również dyrektor szkoły oraz nauczyciel, jest zobowiązany do ich przestrzegania, zaś wszelkie nieprawidłowości powinny być zgłaszane do odpowiednich organów”. 
   
Potwierdza to również w swym Stanowisko z dnia 9 czerwca 2010 roku Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, które wyjaśnia, że: 
 
„Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do zadań publicznych  z zakresu oświaty nie należy prowadzenie sprzedaży podręczników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi dyrektor szkoły. Przepisy art. 34 i art. 39 ustawy o systemie oświaty  stanowią bowiem, iż dyrektor kieruje działalnością szkoły lub placówki. Natomiast organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.”
   
 
Powyższymi działaniami naraziliście Państwo wielu nauczycieli i rodziców na przykre sankcje karno-skarbowe i dyscyplinarne wynikające z obowiązujących przepisów. W pogoni za „maksymalizacją zysku” nadwyrężyliście wizerunek swej Firmy i negatywnie oddziałujecie również na dobry wizerunek szkoły, jako jednostki zaufania publicznego. Nauczyciele w małych miejscowościach (np.:Laski Wielkie czy Szczepanowo) może w mniejszym stopniu ale  przede wszystkim „zwerbowani” rodzice nieświadomie wchodzą w konflikt z prawem i przeciwko tym metodom z Waszej strony stanowczo protestujemy i uprzejmie informujemy, że każdy zgłoszony do naszej Izby przypadek będzie kierowany do odpowiednich organów z prośbą o interwencję w celu wyeliminowania nieprawidłowości i przywrócenia szkole należnego miejsca w lokalnym środowisku.
   
 
W załączeniu przesyłamy interpelacje posła Stanisława Steca skierowaną do Ministerstwa Edukacji Narodowej i odpowiedź na tę interpelację sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie sprzedaży podręczników na terenie szkoły jak również wyjaśnienie w powyższej sprawie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z prośbą o pochylenie się nad treściami i właściwe wniosku.
Z księgarskim pozdrowieniem
Henryk Tokarz
Przewodniczący
Rady Oddziału IKP
w Bydgoszczy „
 
 
 
Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.