Książka naukowa i akademicka

Powrót do strony głównej

Oderwij wzrok od smartfona i dowiedz się, dlaczego to takie trudne!

Książka przedstawia chińską praktykę filozoficzną związaną z dźwiękiem i z jednym z najstarszych na świecie instrumentów – gǔqín

Praktyczne aspekty zawodu mediatora na płaszczyźnie obowiązujących przepisów prawa

Książka ukazuje w jaki sposób współczesny człowiek, funkcjonując w różnych obszarach aktywności zawodowej, zostaje wprzęgnięty w wir tzw. społecznego doświadczania codzienności zagrażającej jego autonomii i oryginalności

Hillary Jacobs Hendel prezentuje unikatowe narzędzie zwane Trójkątem Zmiany. Metoda pomaga poradzić sobie zarówno z codziennymi wyzwaniami, jak i złagodzić zaburzenia lękowe czy depresję, a dodatkowo rozwija naszą wrażliwość emocjonalną

Nowość Wydawnictwa UJ! Książkę polecamy szczególnie studentom i absolwentom fizjoterapii

To już trzeci tom cyklu, koncentrujący się na funkcjonowaniu społecznym osób, u których stwierdzono zaburzenia ze spektrum autyzmu, a także osób ze schizofrenią, problemowi diagnozy zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz diagnozy środowiska rodzinnego

Książka stanowi bogate kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat równości ze względu na płeć oraz jej wpływu na jakość życia jednostek (kobiet i mężczyzn), a także całego społeczeństwa

Nowa książka Barbary Sienkiewicz, wybitnej znawczyni awangardy poetyckiej XX wieku, zapowiada się bardzo interesująco

Medycyna ma służyć dobru pacjentów, ale jak rozumieć to dobro: czy ogranicza się ono do zdrowia, czy obejmuje jeszcze coś innego?

Nowość Wydawnictwa UJ!

Monografia, mimo iż zakresem merytorycznym może służyć jako podręcznik wszystkim studentom pedagogiki specjalnej oraz kierunków pokrewnych, to dzięki swojemu interdyscyplinarnemu, a także przekrojowemu podejściu do tematu, wychodzi poza przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej. Czyni to książkę interesującą również dla praktyków – nauczycieli, psychologów, logopedów czy terapeutów

Praktyczne porady matki i specjalistki od zaburzeń ze spektrum autyzmu

Pomóż swojemu partnerowi i zbudujcie udany związek

Ron Suskind, dziennikarz i laureat Nagrody Pulitzera, opisuje dwadzieścia lat z życia swojej rodziny, dla której filmy Disneya stały się jedynym sposobem na porozumiewanie się
z synem Owenem

Praca poświęcona w całości wczesnej literaturze polsko-żydowskiej. Autorki przedstawiają jej wybranych autorów, charakteryzują repertuar tematów i gatunków, opisują zróżnicowanie czytelniczych obiegów

Nowość Wydawnictwa UJ!

Do głównych tematów książki o twór­czości Ewy Lipskiej należą: spór z kultu­rowymi konwencjami podróżowania, „doświadczenie atopii”, czyli przeżycia człowieka bez miejsca…

Hillary Jacobs Hendel prezentuje unikatowe narzędzie zwane Trójkątem Zmiany. Metoda pomaga poradzić sobie zarówno z codziennymi wyzwaniami, jak i złagodzić zaburzenia lękowe czy depresję, a dodatkowo rozwija naszą wrażliwość emocjonalną

Wydawnictwo UJ poleca nowość Andrzeja Pitrusa