Książka naukowa i akademicka

Powrót do strony głównej

W tym przystępnym, szczerym i dowcipnym poradniku autorka omawia wszystkie zawiłości życia z zespołem Aspergera. Odwołuje się przy tym do własnego doświadczenia i kłopotliwych sytuacji, w jakich sama się znalazła

Kompendium aktualnej wiedzy psychologicznej

Postać Mikołaja Kopernika należy do najbardziej znanych w kulturze przedstawicieli nauki. Jednak poglądy filozoficzne tego uczonego są mniej znane. By zgłębić temat polecamy sięgnąć po najnowszą książkę Marcina Karasa

„Jakość życia w mieście” w ujęciu reprezentantów różnych dyscyplin naukowych to książka, w której każdy rozdział wychodzi poza utarte szlaki. Pokazuje bogactwo procesów i zjawisk toczących się w mieście

Rok akademicki rozpoczęty. Wydawnictwo CeDeWu oferuje studentom świetny podręcznik (stworzony przez kadrę akademicką) do statystyki opisowej wraz z dodatkiem, w którym zostały umieszczone wszystkie wzory i tablice

W tym przystępnym, szczerym i dowcipnym poradniku autorka omawia wszystkie zawiłości życia z zespołem Aspergera. Odwołuje się przy tym do własnego doświadczenia i kłopotliwych sytuacji, w jakich sama się znalazła

To w opinii zarówno wykładowców, jak i studentów, jeden z najlepszych podręczników dotyczących porozumiewania się międzyludzkiego i procesów interpersonalnych, ceniony przede wszystkim za przystępność oraz ważne zmiany wprowadzane w każdym wydaniu

Nowość Wydawnictwa UJ

Wskazówki dotyczące dróg działania w sytuacji, gdy bliskie nam dziecko boryka się z depresją

To próba opisania twórczości Fundoianu – poety, eseisty filozoficznego, dramaturga i krytyka literackiego – przez pryzmat dylematów tożsamościowych, które bezpośrednio bądź pośrednio wpływały na poglądy i wybory estetyczne autora

Tom podejmuje ważny i aktualny temat, jakim jest crowdfunding – finansowanie społecznościowe. Książka może stanowić kompendium wiedzy oraz – dzięki zamieszczeniu studiów przypadku – inspirację do rozwoju nowych kampanii crowdfundingowych

Wyjątkowe ujęcie nowych problemów międzynarodowych stosunków gospodarczych w książce wydawnictwa CeDeWu

Nowość! Marta Połeć ukazuje działalność kulturalną w przestrzeni miejskiej polegającą na występach ulicznych jako formę przedsiębiorczości artystycznej

Rodzina ma ogromne znaczenie w procesie uczenia się. W końcu człowiek edukuje się całe życie, a jego najbliższe otoczenie może lub powinno mieć w tym duży udział. Podana tematyka została dogłębnie poruszona w książce „Uczenie się i rodzina”

Nowość autorstwa Zygmunta Mazura jest niepowtarzalną okazją na zapoznanie się z dorobkiem amerykańskiego poety

Oficyna Wydawnicxza IMPULS poleca Państwa uwadze swoją najnowszą publikację. Jest nią studium Alicjji Korzeniewskiej-Bondar pt. „Codzienny czas w szkole. Fenomenograficzne studium doświadczeń nauczycieli”

Kompendium wiedzy diagnostycznej dostosowane do obowiązującej klasyfikacji

Jakie wyzwania zdrowotne czekają aktualnie na lekarzy? Jaki wpływ będą miały na późniejsze dekady? O tym wszystkim w książce wydawnictwa CeDeWu

Autorki i Autorzy niniejszej publikacji opowiadają o roli dziedzictwa kultury we współczesnych muzeach i instytucjach sztuki, a także w organizacjach niekojarzących się bezpośrednio z kulturą…

Bohaterami książki są Adam Ważyk, Tadeusz Rożewicz, Witold Wirpsza, Tymoteusz Karpowicz, Krystyna Miłobędzka oraz Stanisław Dróżdż – twórcy, którzy w znaczący sposób wpłynęli na kształt nowoczesnej i ponowoczesnej (także najnowszej) liryki polskiej