Instytucje

Powrót do strony głównej
Instytucje

Ruszył nabór do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia na 2019 rok

O stypendium może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy środkowo-wschodniej, która w terminie do 15 października 2018 roku złoży wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego

Instytucje

XVII edycja Gaude Polonia zakończona

Łącznie do udziału w XVII edycji programu Gaude Polonia zgłosiło się 247 twórców

Instytucje

PIK z kolektywnym stoiskiem dla małych wydawców

Zaproszenie dla małych wydawców do zgłoszenia uczestnictwa w kolektywnym stoisku na MTK w Krakowie

Instytucje

Kolegium Tłumaczy – rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń

Program pobytowy Kolegium Tłumaczy adresowany jest do wszystkich tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i początkujących. Aplikacje na pobyt w 2019 roku przyjmowane są w terminie do 30 września 2018

Instytucje

Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2017

Rok 2017 był jednym z najintensywniejszych w dziejach BN. Biblioteka Narodowa jednocześnie kończyła ważne projekty i rozpoczynała nowe. Cieszę się, że z tak znakomitym skutkiem dla użytkowników, samej BN, a także dla bibliotekarstwa polskiego i jego wizerunku na świecie

Instytucje

Kolektywne stoisko na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie – zaproszenie na spotkanie

Do Członków Kurii III PIK oraz niezależnych małych oficyn wydawniczych, zainteresowanych uczestnictwem w kolektywnym stoisku na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

Instytucje

Odwołania w programie „Literatura” rozpatrzone

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu Literatura

Instytucje Prawo autorskie

Polski rząd o wolności w Internecie

Polska nie poparła dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym zaproponowanej przez Komisję Europejską. Polska, wraz z innymi krajami zaproponowała korzystniejsze rozwiązania, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów UE

Instytucje

Infrastruktura bibliotek 2016–2020

IV nabór wniosków rozstrzygnięty. Przyznano dofinasowania w łącznej kwocie 29 602 352,00 zł na lata 2019-2020

Biblioteki Instytucje

Biblioteka Narodowa – Posiedzenie KRB

Opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

Instytucje Wydarzenia

Katalog Polish Books for Children & Young Adults 2018

Katalog będzie miał swoją premierę podczas siódmego seminarium dla wydawców zagranicznych organizowanego przez Instytut Książki

Instytucje

Nabór na literackie rezydencje artystyczne w Klasztorze w Broumovie

Wrocławski Dom Literatury zaprasza do udziału w naborze na miesięczne pobyty rezydencyjne w Klasztorze w Broumowie, realizowane we wrześniu, październiku i listopadzie 2018 roku. Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2018

Instytucje

Wyniki naboru do programu Literatura 2018

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił wyniki naboru. Odwołania można składać do 25 czerwca 2018

Instytucje

Odwołania w programie „Promocja czytelnictwa” rozpatrzone

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej

Instytucje

Rozpatrzenie odwołań w ramach programu „Partnerstwo dla książki”

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu

Instytucje Wydarzenia

Spoiwo kultury. Instytut Książki gościł delegatów Miast Literatury UNESCO

Wczoraj delegaci Miast Literatury UNESCO byli gośćmi Instytutu Książki. Podczas spotkania zorganizowanego przez Instytut poznali naszą misję oraz najważniejsze programy na rzecz promocji polskiej literatury i czytelnictwa realizowane w kraju i za granicą

Instytucje

Stypendium dla tłumaczy z języka włoskiego

Kandydatury można zgłaszać do 18 lipca br.

Instytucje

Odwołania w ramach naboru do programu „Czasopisma”

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu „Czasopisma”