Instytucje

Powrót do strony głównej
Instytucje Wydarzenia

Pismo Prezesa Polskiej Izby Książki do premiera Mateusza Morawieckiego, premiera Piotra Glińskiego i minister Jadwigi Emilewicz

Pragniemy przyłączyć się do wielu głosów wyrażających zaniepokojenie skrajnie trudną sytuacją, w jakiej znalazł się nasz kraj z powodu światowej epidemii koronawirusa.Znaczenie branży wydawniczo-księgarskiej w przestrzeni społecznej i tkance gospodarczej kraju jest trudne do przecenienia, ….

Instytucje Rynek Polski

Podsumowanie ankiety w branży wydawniczo-księgarskiej

Jak wynika z ankiet przedstawiciele branży patrzą w przyszłość z dużą niepewnością. Blisko 1/3 ankietowanych nie wie jeszcze, ile proc. pracowników może być zwolnionych, jeśli okres epidemii będzie trwać do końca kwietnia. 26 proc. deklaruje, że nie planuje zwolnień, a 16 proc. – że zwolniona może być nawet cała firma

Instytucje

Wyniki odwołań do naboru do programu „Partnerstwo dla książki” 2020

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek

Instytucje Poligrafia

Polska Izba Druku apeluje do Rządu o wsparcie

23 marca 2020 Polska Izba Druku wystosowała list do Prezesa Rady Ministrów dot. sposobu natychmiastowej poprawy sytuacji firm w branży poligraficznej

Instytucje

Podsumowanie wybranych założeń tzw. tarczy antykryzysowej

Na stronie Ogólnopolskiej Bazy Księgarń (OBK) udostępniono opracowanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (

Instytucje

Wyniki odwołań do naboru do programu „Literatura” 2020

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu

Instytucje

Wyniki odwołań do naboru do programu „Czasopisma” 2020

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu Czasopisma

Instytucje Rynek Polski

Sytuacja zawodowa tłumaczy literatury 2018-2019

W dniach 13 stycznia – 9 lutego 2020 roku Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przeprowadziło badanie sytuacji zawodowej tłumaczy literatury. Dziś zaprezentowano jego wyniki zebrane w raporcie

Instytucje

Wspólny projekt Fundacji Wisławy Szymborskiej, Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury oraz Unii Literackiej

Fundacja Wisławy Szymborskiej pragnie zaangażować się w działania Unii Literackiej i wspomóc autorki i autorów. Dlatego też Fundacja dołącza do programu rezydencji literackich, tworzonego przez Unię i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, udostępniając mieszkanie Wisławy Szymborskiej dla dwóch osób na okres miesiąca

Biblioteki Instytucje Wydarzenia

Nowy cykl Instytutu Książki: #czytajnazdrowie

Instytut Książki uruchamia nowy cykl: #czytajnazdrowie, w którym regularnie będą publikowane informacje o najciekawszych inicjatywach czytelniczych przygotowanych przez biblioteki z myślą o czasie spędzanym w domu

Instytucje

Kryzys w gospodarce w wyniku stanu zagrożenia epidemicznego – kwestionariusz branży wydawniczo -księgarskiej

Pilne: Polska Izba Książki prosi właścicieli firm/zarządzających firmami branży wydawniczo-księgarskiej o uważne i rzetelne wypełnienie poniższej ankiety do 27.03.2020

Instytucje

„Wolne Lektury” – prawie 1,5 mln zł dofinansowania z MKiDN w latach 2016-2022

W ramach odwołań w programie „Kultura cyfrowa” na rok 2020, Fundacja Nowoczesna Polska otrzymała na rozwój serwisu „Wolne Lektury” 420 000 zł na kolejne trzy lata, w tym 130 000 zł w 2020 r.

Instytucje Wydarzenia

PIK : Razem dla zdalnej edukacji

Komunikat Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki

Instytucje

Tłumaczenia literackie – zdobądź dofinansowanie!

Do 5 maja 2020 roku do godz. 17.00 czasu obowiązującego w Brukseli trwa nabór wniosków do konkursu

Instytucje

MKiDN: Tarcza Antykryzysowa obejmie ludzi i instytucje kultury

Wsparcie państwa dla twórców i artystów, pracowników sektora kultury, a także firm i organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, których działalność nie może być kontynuowana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, wzrost środków na pomoc socjalną…

Instytucje

MKiDN przygotowuje pakiet wspierającym ludzi i instytucje kultury

Pakiet ten będzie elementem przygotowywanego przez rząd pakietu osłonowego dla osób prowadzących różne formy działalności, które odczują dotkliwe konsekwencje w związku z czasowym jej ograniczeniem

Instytucje

Tłumaczenia literackie – otwarcie konkursu wniosków

Tłumaczenia literackie to obszar grantowy wspierający działania związane z tłumaczeniem, publikacją, dystrybucją i promocją utworów literackich.
Termin konkursu upływa 5 maja 2020 roku o godz. 17.00 czasu obowiązującego w Brukseli

Instytucje

Udział księgarń niezależnych i sieciowych w OBK

W bazie OBK zmniejszył się udział księgarń niezależnych

Instytucje

Szkolenie dotyczące obszaru grantowego Tłumaczenia literackie

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.
Zapisy trwają do 10 marca 2020 r. do godz. 12.00.