Prawo i Administracja

Powrót do strony głównej

Książka przeznaczona jest w szczególności dla pracowników wszystkich organów administracji publicznej zajmujących się prowadzeniem postępowań w sprawach nakładania administracyjnych kar pieniężnych

Książka jest poświęcona zagadnieniom tworzenia analitycznego modelu analizy legislacyjnej z istotnym udziałem twierdzeń empirycznych

Książka ta jest podręcznikiem, w którym omówione zostały regulacje polskiego materialnego prawa karnego i prawa wykroczeń, z wykorzystaniem licznych przykładów oraz dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa

Nowość wydawnictwa Difin

Poleca wydawnictwo Difin

Nowość wydawnictwa Difin

Poleca wydawnictwo Difin

Wyjątkowa książka o prawie autorskim w muzyce napisana z myślą o artystach, kompozytorach oraz osobach zawodowo zajmujących się ochroną ich praw.
Premiera: 21.05.2020

Poleca wydawnictwo Difin

Zbiór maksym, myśli i aforyzmów związanych z prawem i jego zastosowaniem

Nowość Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Poleca wydawnictwo Difin

Poleca wydawnictwo Difin

Komentarz zawiera omówienie najnowszych zmian

Praktyczna wiedza w zakresie opiniowania na potrzeby sądów orzekających

Zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Aktualne źródło informacji w związku z wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Elektroniczna administracja ulega nieustannemu rozwojowi. Jaki wpływ mają nowe technologie na sprawność funkcjonowania organizacji publicznej?

Książka rozszerzona o najnowszą literaturę przedmiotu

Kompleksowe omówienie zasad prowadzenia ewidencji rachunkowej dla celów podatkowych