Prawo i Administracja

Powrót do strony głównej

Poleca wydawnictwo Difin

Wyjątkowa książka o prawie autorskim w muzyce napisana z myślą o artystach, kompozytorach oraz osobach zawodowo zajmujących się ochroną ich praw.
Premiera: 21.05.2020

Poleca wydawnictwo Difin

Zbiór maksym, myśli i aforyzmów związanych z prawem i jego zastosowaniem

Nowość Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Poleca wydawnictwo Difin

Poleca wydawnictwo Difin

Komentarz zawiera omówienie najnowszych zmian

Praktyczna wiedza w zakresie opiniowania na potrzeby sądów orzekających

Zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Aktualne źródło informacji w związku z wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Elektroniczna administracja ulega nieustannemu rozwojowi. Jaki wpływ mają nowe technologie na sprawność funkcjonowania organizacji publicznej?

Książka rozszerzona o najnowszą literaturę przedmiotu

Kompleksowe omówienie zasad prowadzenia ewidencji rachunkowej dla celów podatkowych

Podręcznik zawiera całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy zgodne z aktualnym stanem prawnym

100 kazusów oraz ponad 100 zadań problemowych z zakresu części szczególnej Kodeksu karnego

Pierwszy na rynku kompleksowy komentarz do zmian procedury karnej obowiązujących od 1 lutego 2017 r.

Kompleksowe opracowanie tematyki detektywistycznej w ujęciu krajowym i międzynarodowym

Kompendium wiedzy prawnej w aspekcie wykonywania zawodu dla każdego lekarza praktyka

Komentarz uwzględnia ostatnie nowelizacje Kodeksu karnego skarbowego oraz zmiany planowane na 1 stycznia 2017 r. powiązane z wejściem w życie ustawy o administracji podatkowej