Prawo

Powrót do strony głównej
Prawo autorskie

Jest projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim

Celem projektowanej ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Prawo autorskie

Repartycja opłat reprograficznych dla wydawców przez SAiW Copyright Polska w 2024 r.

W tym roku do podziału pomiędzy krajowych wydawców książek, druków kartograficznych lub muzycznych będzie ponad 6,99 mln zł – więcej niż w rekordowym do tej pory roku ubiegłym

Prawo autorskie

Oświadczenie FEP w sprawie przyjęcia przez COREPER ustawy o sztucznej inteligencji

Federacja Wydawców Europejskich (FEP) z zadowoleniem przyjęła wynik głosowania w sprawie unijnej ustawy o sztucznej inteligencji (AI), które odbyło się 2 lutego br. w COREPER

Prawo

FEP wzywa komisję do zatwierdzenia ustawy o sztucznej inteligencji

Federacja Wydawców Europejskich (FEP) wydała wczoraj oświadczenie w imieniu twórców i posiadaczy praw, wzywając do zatwierdzenia ustawy o sztucznej inteligencji. Jeśli ustawa zostanie zatwierdzona dzisiaj na posiedzeniu Coreperu, w czerwcu zostanie ona poddana głosowaniu w parlamencie UE

Prawo autorskie

Dzień Domeny Publicznej 2024

W 2024 roku w domenie publicznej znajda się utwory m.in. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Juliana Tuwima, Kornela Makuszyńskiego

Prawo

Rząd wycofał urządzenia objęte opłatą reprograficzną z projektu ustawy

Od kilku lat trwają spory o aktualizację listy urządzeń reprograficznych. “Dziennik Gazeta Prawna” zauważył, że  resort kultury usunął temat z projektu ustawy

Prawo

Opłata reprograficzna nie tylko od tabletów i komputerów

Przełomowy wyrok Sądu. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że smartfony, tak samo jak tablety czy notebooki podlegają obowiązkowi opłat

Prawo autorskie Wydarzenia

George RR Martin i John Grisham z pozwem przeciwko twórcy ChatGPT

Kilkanaścioro pisarzy z Gildii Autorów złożyło pozew zbiorowy przeciwko OpenAI, twórcy czatbota ChatGPT. Ich zdaniem działalność firmy opiera się na łamaniu praw autorskich

nowe technologie Prawo autorskie

Wytwór sztucznej inteligencji może naruszać prawa autorskie, ale on sam nie podlega ochronie

Polskie prawo autorskie i własności przemysłowej wciąż przyznaje ochronę utworom i wynalazkom tylko wtedy, gdy są wytworami człowieka, nie komputera. Immanentną cechą jest tu kreatywność i innowacyjność osoby, a nie maszyny

Prawo gospodarcze

Ustawa o ochronie przyrody z komentarzem do wybranych przepisów – nowość wydawnictwa Difin

Publikacja stanowi komentarz uwzględniający jedenaście nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, które nastąpiły po 2018 roku. Autorzy uwzględnili i skomentowali orzecznictwo sądów administracyjnych, w szczególności dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz odnoszące się do związanej z zezwoleniami problematyki opłat i kar pieniężnych

Prawo gospodarcze

Prawo pracy -nowość wydawnictwa Difin

Kolejne wydanie podręcznika, tak jak poprzednie, zawiera całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy

Prawo autorskie

Dzień Domeny Publicznej 2023

Twórczość autorów, którzy zmarli ponad 70 lat temu staje się własnością publiczną, tym samym należąc do wszystkich odbiorców kultury. W 2023 roku w domenie publicznej znajda się utwory m.in. Władysława Strzemińskiego, Knuta Hamsuna i Ferenca Molnara

Prawo gospodarcze

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej – nowość wydawnictwa Difin

Komentarz praktyczny z najnowszym stanem prawnym skierowany jest do szerokiej grupy podmiotów oraz osób posiadających uprawnienia do użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, takich jak służby policyjne i specjalne

Prawo autorskie

Stanowisko Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury ws. ustawy implementującej dyrektywę o prawach autorskich

Środowisko tłumaczy bacznie śledziło prace nad Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (DSM). Dla twórców i twórczyń literatury szczególne znaczenie mają przepisy rozdziału III dyrektywy…

Prawo autorskie

Fundacja Nowoczesna Polska krytycznie o projekcie zmiany ustawy o prawie autorskim

— Co do zasady popieramy wszystkie zmiany do Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych wzmacniające instytucje dozwolonego użytku i domenę publiczną — mówi Jarosław Lipszyc, prezes fundacji — Niestety, proponowane przez Ministerstwo przepisy nie zabezpieczają ich w sposób skuteczny

Prawo autorskie Rynek międzynarodowy

Kanada wydłuża okres obowiązywania majątkowych praw autorskich z 50 do 70 lat

W ten sposób kraj dostosowuje się do ustawodawstwa amerykańskiego i europejskiego

Prawo

Ustawa o artystach zawodowych w kolejnym etapie prac legislacyjnych

Po kilkumiesięcznym procesie prac legislacyjnych obejmujących m.in. konsultacje publiczne oraz uzgodnienia międzyresortowe, Rządowe Centrum Legislacji opublikowało zaktualizowany projekt Ustawy o artystach zawodowych

Prawo autorskie

Resort Kultury – konsultacje dotyczące implementacji dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, której celem ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Prawo autorskie

Domena Publiczna A.D. 2022

Co roku, 1 stycznia uwalniane są prawa autorskie do utworów, których twórcy zmarli 70 lat wcześniej

Prawo

Realna szansa na VAT 0 proc. na książki od połowy 2022 r.?

Na stronie MKiDN pojawiła się informacja o działaniach jakie podjęły  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Finansów w zakresie wprowadzenie stawki VAT 0 proc. na książki i czasopisma oraz utrzymania obniżonej stawki VAT na dzieła sztuki