C.H. Beck podsumowuje 2007 rok

C.H. Beck podsumowuje 2007 rok
Wydawnictwo C.H. Beck istnieje na rynku polskim od 1993 roku, wydając fachowe publikacje z zakresu prawa, podatków, ekonomii oraz literaturę obcojęzyczną.

C.H. Beck jest jednym z najstarszych i największych wydawnictw niemieckich – założonym w 1763 roku w Monachium przez Carla Gottloba Becka. Tradycja oraz wykorzystanie ogromnego doświadczenia i know-how pozwoliło Wydawnictwu C.H. Beck na dynamiczny rozwój w Polsce. Oficyna zatrudnia 135 osób.

 


Wydarzenia 2007

W 2007 roku działania Wydawnictwa C.H. Beck skupiały się wokół rozbudowy i udoskonalania Systemu Informacji Prawnej Legalis. System został poszerzony o nowe i cenione publikacje oraz – poprzez nowy, przyjazny interfejs – stał się bardziej przejrzysty i łatwy w obsłudze. Lagalis zawiera aktualną bazę aktów prawnych zarówno polskich, jak i unijnych, rozbudowany zbiór orzecznictwa oraz udostępnione w wersji elektronicznej prestiżowe komentarze i monografie. Dostępny jest w wersjach CD/DVD, Internet oraz intranet. W 2007 roku zmieniono wizerunek systemu – zmodyfikowano i unowocześniono logo oraz całą oprawę graficzną.

W ofercie Wydawnictwa C.H. Beck pojawiły się kolejne publikacje z dwudziestotomowej serii System Prawa Prywatnego pod redakcją prof. Zbigniewa Radwańskiego:
•    Tom 1. „Prawo cywilne – część ogólna”
•    drugie wydanie Tomu 3. „Prawo rzeczowe”
•    drugie wydanie Tomu 4. „Prawo rzeczowe”
•    drugie wydanie Tomu 13. „Prawo autorskie”

W 2007 roku swoją premierę miało „Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego”. Kwartalnik ukazujący się na wiosnę, lato, jesień i zimę zawiera wyłącznie najlepsze, obszerne studia z dziedzin objętych tematyką periodyku. Oferta czasopism Wydawnictwa C.H. Beck obejmuje już 8 fachowych tytułów.

 
Wydawnictwo C.H. Beck posiada sklep internetowy pod adresem www.sklep.beck.pl, w którym dostępna jest cała oferta. Współpracuje również z licznymi księgarniami internetowymi. 
 
W 2007 roku najlepiej sprzedającymi się tytułami w ofercie Wydawnictwa C.H. Beck były publikacje z serii System Prawa Prywatnego, Komentarze Kodeksowe oraz Duże Komentarze Becka. 
 
W roku ubiegłym przychody ogółem wydawnictwa C.H. Beck wyniosły 38,00 mln zł., co daje 5,6% wzrost w stosunku do roku 2006. 
 
 
 
W 2007 roku w ofercie Wydawnictwa C.H. Beck pojawiły się 252 książki,  w tym 142 nowości.
 
Plany na rok 2008

Plany Wydawnictwa C.H. Beck na rok 2008 uwzględniają poszerzanie Systemu Informacji Prawnej LEGALIS o kolejne moduły komentarzowe.

Redakcje czasopism „Monitor Prawniczy”, „Monitor Prawa Pracy”,„Monitor Podatkowy”, „Monitor Rachunkowości i Finansów” oraz „Nieruchomości C.H. Beck” we współpracy
z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie planują organizację kolejnych seminariów, na których zostaną omówione istotne zmiany w polskim prawie. Do grupy fachowych czasopism Wydawnictwa dołączą nowe tytuły.

Oferta Wydawnictwa C.H. Beck poszerzy się o kolejne publikacje wydane w nowych seriach oraz znanych
i cenionych, takich jak Duże Komentarze Becka, Komentarze Kodeksowe, Komentarze Becka, System Prawa Prywatnego czy System Prawa Handlowego.

Beck Info Biznes, w którym powstają publikacje adresowane do przedsiębiorców, ułatwiające prowadzenie zarówno całej firmy, jak i poszczególnych jej działów, zaoferuje klientom nowe poradniki wymiennokartkowe, książki, programy komputerowe oraz e-booki – książki o tematyce prawno-biznesowej dostępne w wersji elektronicznej.

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.