Wyjaśnienie sprawy o uchylenie uchwał WKRA S.A.

Wyjaśnienie sprawy o uchylenie uchwał WKRA S.A.
Przypominamy, iż MUZA S.A. ,jako udziałowiec WKRA S.A. , złożyła 24 marca 2004
roku powództwo o uchylenie uchwał NWZ WKRY z dnia 6 listopada 2003 roku. Powództwo
zostało oddalone przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Uchwały dotyczyły wyłączenia
praw poboru dla akcjonariuszy, podwyższenia kapitału zakładowego WKRY i zmian
w statucie. MUZA S.A. złożyła apelację od decyzji sądu. 11 stycznia b.r. Sąd Apelacyjny
w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawą oddalił apelację spółki i zasądził koszty
zastępstwa procesowego na rzecz WKRA S.A.
„W sprawie apelacji Muzy S.A. możemy jedynie powiedzieć, że oddalenie powództwa
Muzy S.A. przeciw uchwałom Walnego Zgromadzenia jest ne pewno pozytywnym wydarzeniem
dla WKRY. Choć bez większego znaczenia ze względu na wymiar sprawy to usuwa ewentualne
formalne komplikacje w przypadku odmiennego wyroku”, powiedział w komentarzu dla
Wirtualnego Wydawcy Pan Krzysztof Chudek, z zarządu WKRA S.A.
Kategorie: Rynek Polski

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.