Duże ambicje. Wiesław Polakiewicz, Wydawnictwo Forum

Duże ambicje. Wiesław Polakiewicz, Wydawnictwo Forum

WirtualnyWydawca: Proszę w paru zdaniach scharakteryzować firmę macierzystą Forum
Verlag Herkert Gmbh

Wiesław Polakiewicz: Forum Verlag Herkert Gmbh skupia w Niemczech dwa wydawnictwa:

– FORUM Zeitschriftenverlag, wydawcę najpopularniejszego w Niemczech czasopisma
dla zarządców nieruchomościami – „Der Facility Manager” oraz drugiej, znanej na
rynku pozycji „Catering Management Magazin”,

– FORUM Fachverlag, wiodące wydawnictwo fachowe oferujące publikacje wymiennokartkowe,
książki tradycyjne, newslettery i publikacje elektroniczne.

Ponad 8 lat funkcjonowania na rynku Forum Verlag to okres budowania i rozwoju
grupy firm FORUM Mediengroup.

Najważniejsze etapy tego rozwoju obejmowały:

– powstanie na początku 1998 roku polskiej filii – Wydawnictwa FORUM Sp. z o.
o. w Poznaniu,

– przyłączenie w 1999 roku do Grupy firmy BranchenMedienVerlag,

– utworzenie filii na Węgrzech pod nazwą FORUM Media Kft. w Budapeszcie,

– rozpoczęcie działalności na rynkach azjatyckich – FORUM Business Consulting
Co., Ltd. w Tianjin, Chiny.

Z końcem 2001 roku FORUM Verlag Herkert Gmbh stało się Grupą obejmującą sześć
przedsiębiorstw zatrudniających ponad 200 pracowników, z szeroką ofertą wydawniczą
i dwoma portalami internetowymi: Mahnforum.de (problematyka niewypłacalności)
i Persforum.de (zarządzanie pracownikami).

WW: Nadal obserwuje się wzrost zainteresowania publikacjami fachowymi czy możemy
raczej mówić o tym, że rynek powoli się stabilizuje ?

W.P.: Na krajowym rynku zapotrzebowanie na publikacje fachowe staje się coraz
bardziej powszechne, zwłaszcza wśród odbiorców instytucjonalnych i korporacyjnych.
Stosowane przez nasze Wydawnictwo formy publikacji, a więc aktualizowane: pozycje
wymiennokartkowe, publikacje elektroniczne, tematyczne newslettery – pozwalają
nam na wyjątkowo szybkie reagowanie na zachodzące w naszym kraju przeobrażenia
gospodarczo-polityczne. Te przeobrażenia znajdują swoje odzwierciedlenie nie tylko
w zmianach w zakresie uregulowań prawnych, ale także w zmianach procesów zarządzania
w biznesie i administracji. Oczekiwania naszych klientów w zakresie szybkiego
dostępu do aktualnych informacji generują i nadal będą generować zapotrzebowanie
na publikacje fachowe. Można spodziewać się, iż zbliżające się terminy naszej
akcesji do grona państw Unii Europejskiej te tendencje wzmocnią.

WW: W których grupach zawodowych istnieją najlepsze perspektywy dla wydawców
publikacji wymiennokartkowych? Jak ten potencjał będzie wykorzystywało Forum ??

W.P.: Najbardziej obiecujące perspektywy dla wydawców publikacji wymiennokartkowych
istnieją w grupach zawodowych o największym zapotrzebowaniu na aktualną i profesjonalną
informację. Naszą dewizę „wiedza na usługach rynku” – można przekuć na dewizę:
„wiedza dla kadry średniego i wyższego szczebla zarządzania” czy na dewizę: „wiedza
dla specjalistów z kręgów administracji państwowej i samorządowej”. Wykorzystanie
potencjału tkwiącego we wspomnianych grupach zawodowych zależy przede wszystkim
od aktywnego i efektywnego monitoringu zmian w otoczeniu prawno-ekonomicznym.
Niezbędna jest również antycypacja oczekiwań i potrzeb sygnalizowanych pośrednio
i bezpośrednio przez tych klientów. Ponadto, skuteczną receptą na wykorzystanie
tego potencjału jest dla nas proces ciągłego, merytorycznego doskonalenia naszych
publikacji, a także – dążenie do osiągnięcia tak wysokiego standardu obsługi naszych
klientów, aby stawiał on nas w roli partnera w rozwiązywaniu ich problemów z zakresu
administracji i zarządzania.

WW: Jakie wyniki osiągnęło wydawnictwo w 2001 toku?

W.P.: Nasze produkty wydawnicze należą do grupy publikacji niskonakładowych,
co jest uwarunkowane sprecyzowaną grupą odbiorców i sposobem docierania do klienta.
Dokładne dane związane ze sprzedażą poszczególnych tytułów są objęte w naszym
Wydawnictwie tajemnicą handlową. Obroty Forum w 2001 roku zamknęły się kwotą 12
mln złotych wobec kwoty 7,3 mln złotych w roku poprzedzającym. Zanotowaliśmy tym
samym wzrost sprzedaży na poziomie około 65 procent.


WW: Coraz częściej wydawcy publikacji wymiennokartkowych łączą je z serwisami
internetowymi. Jak Internet może zmienić rynek publikacji fachowych?

W.P.: W najbliższej przyszłości Internet należy traktować jako źródło uzupełniające
wiedzę fachową związaną z określonym obszarem tematycznym. W naszych analizach
przyszłość Sieci wiążemy z płaszczyzną wymiany informacji oraz łączymy najczęściej
z portalami tematycznymi, usługami konsultingowymi, z kontaktami on-line z ekspertami
i specjalistami. W tej chwili „rozproszona” po Internecie wiedza nie stanowi,
w naszej ocenie, bezpośredniej konkurencji dla „skondensowanej”, tradycyjnej formy
wydawniczej, będącej zawsze „pod ręką” i na bieżąco aktualizowanej. Obecnie postrzegamy
Internet jako obiecujące narzędzie udoskonalające nasz kontakt z rynkiem i klientami.

WW: Jaka będzie pozycja Wydawnictwa Forum za 5 lat

W.P.: Strategiczne plany rozwojowe naszego Wydawnictwa, z oczywistych względów,
są dobrze strzeżoną tajemnicą biznesową. Z całą pewnością jednak najbliższe 5
lat będzie dla nas okresem dynamicznego rozwoju, a co za tym idzie – wytężonej
pracy naszego Zespołu.

Nasze ambicje sięgają znalezienia się w gronie dziesięciu największych wydawnictw
w Polsce. Aby je zrealizować – będziemy skupiać swoją energię na doskonaleniu
produktów i szukaniu nowych obszarów aktywności biznesowej, w których możliwe
będzie spełnienie naszej misji – „wiedzy na usługach rynku”.

 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.