"Zostały oczyszczone ‚przedpola’". Michał Brzozowski, szefa zespołu negocjacyjnego księgarzy , o projekcie zmian stosunków wydawniczo – księgarskich.

"Zostały oczyszczone ‚przedpola’". Michał Brzozowski, szefa zespołu negocjacyjnego księgarzy , o projekcie zmian stosunków wydawniczo – księgarskich.

Na początku marca br. przedstawiciele ok. 20 niezależnych księgarń spotkali się w księgarni Litera w Łodzi. Na spotkaniu poruszano kilka tematów, które zostały uznane za kluczowe dla poprawy sytuacji księgarni i funkcjonowania rynku tj.:
– projekt zmian stosunków wydawniczo-księgarskich,
– szara strefa,
– bezpieczeństwo księgarni,
– preferowany model dystrybucji książek.

Zapytaliśmy Michała Brzozowskiego, szefa zespołu negocjacyjnego księgarzy, umocowanego przez PIK, co udało się zrealizować od czasu marcowego spotkania.

Od marca do końca czerwca Michał Brzozowski prowadził rozmowy z wydawcami w sprawie projektu stosunków wydawniczo – księgarskich. Spotkał się z 20 najważniejszymi wydawcami z Warszawy, Krakowa i Poznania. Celem rozmów było maksymalne ukonkretnienie stanowiska w sprawie współpracy z księgarzami. Skonstruowano dokument, który zawiera zasady tej współpracy. Teraz, po odnośnych modyfikacjach, trwają prace nad zebraniem pod nim podpisów wydawców. Powinno się to udać zrobić do końca sierpnia, wtedy zostanie on upubliczniony.

Michał Brzozowski jest zadowolony z efektów rozmów o tyle, że udało się spotkać z wydawcami, spróbować wyjaśnić wątpliwości i uzyskać wstępną akceptację zmodyfikowanego dokumentu. Zostały oczyszczone ‚przedpola’ i przedyskutowano model, do którego księgarze i wydawcy będą mogli się odwoływać przystępując do rozmów.

Nie jest zadowolony, że to wszystko tak długo trwało, że – rozumiejąc uwarunkowania – nie była widoczna wśród wydawców wola sprawnego załatwienia problemu  – odwrotnie – dominowała nieufność i nieco opaczne rozumienie intencji. Rozmowy określa jako uciążliwe: „Jeżeli słyszałem ‚tak’, to zaraz potem wydawcy dodawali: ‚ale na razie poczekajmy, musimy się jeszcze zastanowić…’. Ale skoro Stach Gąsienica – Szymków nie mógł się doprosić o wypełnienie ankiet na temat ilości wysyłanych paczek, to w moim przypadku chyba można mówić o sukcesie.”

Oprócz projektu stosunków wydawniczo – księgarskich, zajmowano się także sprawą komputeryzacji księgarń. Prace nad wdrożeniem programu bazodanowego są daleko zaawansowane.
Kolejna sprawa, która czeka na załatwienia to stosunki na linii księgarnia – hurtownia. Po sezonie podręcznikowym powinny się rozpocząć rozmowy z hurtem. Wpierw z hurtowniami z regionu łódzkiego, dopiero potem z całego kraju. Michał Brzozowski podkreśla, że będą to rozmowy dużo trudniejsze niż z wydawcami, bo w przeciwieństwie do wydawców, hurtownicy nie mają żadnej reprezentacji. Każda hurtownia prowadzi swoją własną politykę.

Księgarze muszą się także wypowiedzieć na temat tego, jaki ich zdaniem jest optymalny model rynku. Tylko wtedy jest szansa, że aktywnie włączą się w to, co się dzieje na rynku książki. Podobno kilku księgarzy zobowiązało się do przygotowania takich teoretycznych modeli rynku.

Nie jest jeszcze znana data kolejnego spotkania księgarzy. Wszystko zależy od tego, jak szybko uda się zebrać podpisy pod dokumentem stosunków wydawniczo – księgarskich i kiedy rozpoczną się rozmowy z hurtem.

AK

Wypracowany dokument to modyfikacja wstępnie proponowanych przez księgarzy zasady stosunków wydawniczo – księgarskich, które przypominamy poniżej:

a) Drukowanie ceny detalicznej oraz kodów paskowych jest czynnikiem porządkującym rynek.
b) Odstępstwa od ceny detalicznej, ich skala i zakres zostaną ustalone wspólnie przez przedstawicieli obu środowisk.
c) Przyjmuje się iż podstawowy rabat dla zarejestrowanych podmiotów na rynku księgarskim wynosi 30 % liczone od ceny detalicznej.
d) Umowy pomiędzy wydawcami a księgarzami (realizowane we współpracy bezpośredniej bądź za pośrednictwem hurtu) uwzględniać będą dodatkowe „rabaty motywacyjne” opisane w załączniku „Umowa wydawniczo – księgarska”.
e) Wydawcy zobowiązują się do współpracy z księgarzami w regulacji przecen. Zakłada się daty: 1.02 oraz 1.07 jako ogólnopolskie terminy wyprzedaży tytułów nietrafionych oraz końcówek nakładów. Decyzje wydawców poprzedzone zostaną stosowną informacją oraz zwrotem egzemplarzy z księgarni.
f) Wydawcy i księgarze będą wspólnie działać na rzecz poprawy informacji o książkach w Polsce (bibliografia, programy komputerowe itd.).
g) Przyjęcie tak sformułowanych zasad spowoduje wzrost zaangażowania księgarzy w następujących działaniach: – promocja nowych tytułów w witrynie księgarni i na froncie księgarni, – współorganizacja spotkań autorskich, – systematyczna informacja o sprzedaży książek danego wydawcy, – organizacja akcji specjalnych we współpracy z wydawcą np. „tydzień wydawnictwa”, czy kiermaszy lokalnych itp.

 

 

 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.