Prawo pracy -nowość wydawnictwa Difin

Przegląd

Kolejne wydanie podręcznika, tak jak poprzednie, zawiera całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy. Uwzględniono w nim obszerne i istotne zmiany stanu prawnego, jakie nastąpiły po ukazaniu się w 2017 r. V wydania podręcznika.

Zmiany te objęły m.in. kodeksową regulację obowiązku wydania przez pracodawcę świadectwa pracy, skutków śmierci pracodawcy, równego traktowania pracowników i mobbingu oraz ochrony pracy.

Ponadto wiele zmian wynika z przepisów pozakodeksowych: ustawy o związkach zawodowych, ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Nie pominięto regulacji pracy zdalnej wprowadzonej przez przepisy o zapobieganiu i zwalczaniu pandemii COVID-19.

Konieczne było też uwzględnienie nowej terminologii wynikającej ze zmian wymienionych przepisów, wpływających na siatkę pojęciową prawa pracy. W wydaniu tym powołano się również na nowe orzeczenia Sądu Najwyższego oraz publikacje naukowe. Niektóre wątki rozważań zostały uzupełnione i rozszerzone.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl.

Kategorie: Prawo gospodarcze
Tagi: Difin