Nadal możliwe jest obniżenie podaktu VAT na książki

Nadal możliwe jest obniżenie podaktu VAT na książki

Przegląd

W odpowiedzi na interpelację nr 22774 z 21 kwietnia 2021 r.  Małgorzaty Kidawy–Błońskiej oraz Iwony Śledzińskiej–Katarasińskiej w sprawie obniżenia stawki podatku od towarów i usług na prasę i książki, Jan Sarnowski, podsekretarz stanu w MF wyjaśnił na jakim etapie są prace nad tym projektem.

https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTC2WBVA/%24FILE/i22774-o1.pdf

 

Kategorie: Prawo gospodarcze