Stanowisko PDW w sprawie prac nad ustawą o jednolitej cenie książki

Stanowisko PDW w sprawie prac nad ustawą o jednolitej cenie książki

Przegląd

W związku z toczącymi się pracami nad Ustawą o Książce, PDW wystosowało stanowisko w tej sprawie.

Pismo to zostało wysłane mailem do Pani Soni Dragi oraz listownie na adres Polskiej Izby Książki.

 

Szanowna Pani Prezes Sonia Draga
Polska Izba Książki

Z dużym zaniepokojeniem Wydawcy zrzeszeni w Platformie Dystrybucyjnej Wydawnictw przyjęli informacje dotyczące możliwości objęcia Ustawą o Jednolitej Cenie Książki także jej postaci cyfrowej.

Część wydawnictw z PDW optuje za Ustawą o książce, a druga część, jest jej przeciwna i nie zgadza się na wprowadzenie w życie projektowanych zapisów, także w zakresie książki cyfrowej.

Niezależnie od punktu widzenia na temat całokształtu Ustawy, wszyscy w PDW uważamy, że objęcie jej przepisami, książek w postaci cyfrowej (audiobooki i e-booki) spowoduje bardzo wiele szkód na ciągle rozwijającym się rynku tej postaci książki.

Książka cyfrowa już na starcie jest oferowana klientom w niższej cenie niż jej wersja papierowa, tego oczekują jej odbiorcy i takie są obecnie reguły rynku. Rozprowadzenie tej postaci książki w formie downloadu jest usługą i podlega innym regułom niż sprzedaż książki w jej klasycznej, papierowej, postaci. Nie można, bez naruszania prawa, pożyczyć jej znajomym, podarować itp. Jest ona przypisana do danego klienta, przeważnie na jego wirtualnej półce u danego dystrybutora. W świadomości klientów nie ma też wszystkich kosztów związanych z drukiem, magazynowaniem i logistyką. Stąd też oczekiwanie niższej ceny.

Ewentualna niemożność zastosowania niższej ceny, wprowadzenia dodatkowych promocji nie tylko zdecydowanie zmniejszy atrakcyjność tej formy czytania ale, ponieważ nie jest możliwe objęcie sztywną ceną usługi abonamentu, spowoduje marginalizację książki cyfrowej sprzedawanej detalicznie. Stracą na tym Wydawcy, Dystrybutorzy treści elektronicznych, a co za tym idzie i Czytelnicy.

W sprzedaży abonamentowej (to dość mocno rozwijający się segment rynku) efektywna cena pojedynczej przeczytanej książki dla czytelnika, zależy od ceny abonamentu podzielonej przez liczbę przeczytanych tytułów w danym miesiącu. Dla osób dużo czytających na pewno jest dużo niższa niż w sprzedaży detalicznej, nawet po uwzględnieniu niższej ceny i wszystkich promocji. Musimy sobie też zdawać sprawę, że ta forma sprzedaży w przypadku większości istniejących obecnie na polskim rynku systemów abonamentowych, jest praktycznie nieopłacalna dla wydawców i autorów, ze względu na bardzo niskie ceny rozliczeniowe wynikające z niskich cen abonamentu. .

Objecie sztywną ceną książki cyfrowej, spowoduje natychmiastową dominację sprzedaży abonamentowej i marginalizację innych kanałów sprzedaży. Według naszej oceny będzie miało to katastrofalne skutki dla wszystkich form sprzedaży, jak i postaci książek.

Nie jest możliwe, naszym zdaniem, stosowanie powszechnej karencji przy wprowadzaniu do dystrybucji abonamentowej nowych tytułów. Nie istnieje prawo, które nakazywałoby lub zakazywałoby tego. Decyzja ta jest i musi pozostać suwerenną decyzją Wydawcy. Zakładając jednak, że część Wydawców zastosowałaby karencję, a część nie, z różnych powodów, to pozycja konkurencyjna Wydawnictw stosujących karencję w stosunku do wprowadzających nowości natychmiast uległaby osłabieniu.

Dlatego też wydawnictwa skupione w Platformie Dystrybucyjnej Wydawnictw solidarnie wyrażają zdecydowany sprzeciw ewentualnemu wprowadzeniu takich przepisów ustawy, które w przypadku książek cyfrowych faworyzowałyby sprzedaż abonamentową kosztem innych form, takich jak sprzedaż detaliczna. Projekt ten, w swoim zamyśle, wydaje się być dyskryminującym inne kanały sprzedaży niż sprzedaż abonamentowa oraz może wywołać efekt kuli śniegowej w postaci tworzenia się nieskończonej liczby platform abonamentowych przez aktualnych dystrybutorów treści elektronicznych. W efekcie sprzedaż pojedynczych książek ucierpi, a właściciele firm dystrybuujących abonamenty będą dyktować Wydawcom prawdopodobnie coraz mniej korzystne warunki ze względu na swoją wzmożoną siłę handlową.

Powyższe pismo wyraża wnioski i obawy Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw Sp. z o.o., wymienionych poniżej Wydawców – Udziałowców PDW.
Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o.
Grupa Wydawnicza Publicat S.A.
Media Rodzina Sp. z o.o.
Prószyński Media Sp. z o.o.
Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o.
Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o.
Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” Sp. z o.o.
Zysk i S-ka. Wydawnictwo s.j.

Adam Nowicki – Prezes Zarządu P.D.W. Sp. z o.o.