Tag "Difin"

Powrót do strony głównej
Książka naukowa i akademicka

Bankructwa. Tom 1. Państwa i samorządy – nowość wydawnictwa Difin

Tom ten został poświęcony zagadnieniom długu i bankructwa w sektorze publicznym, które mimo historii sięgającej tysięcy lat, nadal są i będą aktualne, zatem wymagają dalszej eksploracji naukowej

Książka naukowa i akademicka

Menedżerskie zarządzanie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej – nowość wydawnictwa Difin

Zasadnicza część dorobku naukowego niniejszej monografii – koncepcja menedżerskiego zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej – jest narzędziem pomocniczym służącym do wywołania refleksji wewnątrzorganizacyjnej

Prawo gospodarcze

Ustawa o ochronie przyrody z komentarzem do wybranych przepisów – nowość wydawnictwa Difin

Publikacja stanowi komentarz uwzględniający jedenaście nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, które nastąpiły po 2018 roku. Autorzy uwzględnili i skomentowali orzecznictwo sądów administracyjnych, w szczególności dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz odnoszące się do związanej z zezwoleniami problematyki opłat i kar pieniężnych

Książka naukowa i akademicka

Zawód fizjoterapeuty i rehabilitacja lecznicza w Polsce – nowość wydawnictwa Difin

Książka adresowana jest przede wszystkim do fizjoterapeutów oraz do osób zarządzających podmiotami, w których udzielane są świadczenia rehabilitacji leczniczej, a także do studentów kierunku fizjoterapia oraz do innych osób zainteresowanych problematyką

Biznes i Ekonomia

Wywiad i analityka w biznesie – nowość wydawnictwa Difin

Do grona adresatów książki, w sposób szczególny, należą prawnicy, którzy na co dzień pracują w przedsiębiorstwach, reprezentując i chroniąc ich interesy. Ponadto osoby wykonujące mało znany, lecz jakże często wykonywany zawód z zakresu bezpieczeństwa biznesu, czyli tzw. „bezpiecznicy”

Książka naukowa i akademicka

System zarządzania bezpieczną eksploatacją jednostek morskich w zarysie – nowość wydawnictwa Difin

Publikacja ma na celu przybliżenie praktycznej implementacji Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (International Safety Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention) – Kodeksu ISM

Książka naukowa i akademicka

Kompetencje cyfrowe i ich cyfrowy rozwój – nowość wydawnictwa Difin

W publikacji przedstawiono historię, przyczyny powstania edukacji cyfrowej w kontekście społecznym i gospodarczym, historię rozwoju światowej e-edukacji oraz na tym tle powstanie, a także rozwój polskiej e-edukacji

Książka naukowa i akademicka

Tak zwany Interpol – nowość wydawnictwa Difin

Prezentowana książka Tomasza Safjańskiego jest pierwszym na świecie opracowaniem poświęconym uwarunkowaniom skuteczności zwalczania zagrożeń transgranicznych w ramach globalnej współpracy policyjnej

Hobby i Poradniki

Wspomaganie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu – nowość wydawnictwa Difin

Wydanie 2 poradnika zawiera nowe spojrzenie na autyzm. Treści zapewniają głęboką perspektywę, która dodaje nadziei i podnosi na duchu specjalistów i członków rodziny, ukazując autyzm nie jako straszliwą niepełnosprawność, lecz jako niezwykły wymiar człowieczeństwa

Prawo gospodarcze

Prawo pracy -nowość wydawnictwa Difin

Kolejne wydanie podręcznika, tak jak poprzednie, zawiera całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy

Historia

Opus solidarietatis Pax – nowość wydawnictwa Difin

Opus solidarietatis Pax (Pokój owocem solidarności) obejmuje najważniejsze wydarzenia przełomu stuleci, które u podnóża trzeciego Millenium wstrząsnęły światem

Książka naukowa i akademicka

Poradnik dla doktorantów i habilitantów nauk o bezpieczeństwie – nowość wydawnictwa Difin

Przygotowanie każdej pracy promocyjnej, zwłaszcza zaś doktoratu i habilitacji, wymaga solidnego przygotowania organizacyjnego i metodologicznego

Prawo gospodarcze

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej – nowość wydawnictwa Difin

Komentarz praktyczny z najnowszym stanem prawnym skierowany jest do szerokiej grupy podmiotów oraz osób posiadających uprawnienia do użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, takich jak służby policyjne i specjalne

Książka naukowa i akademicka

Aspekty duchowe w tle psychoterapii – nowość wydawnictwa Difin

W książce autorka przedstawia aspekty duchowości/religijności chrześcijańskiej związane z psychoterapią. Ukazuje miejsce doświadczenia duchowego człowieka w procesie rozwoju psychologicznego, co może być pomocne w rozumieniu i integracji kontekstu psychologicznego i duchowego życia

Edukacja Książka naukowa i akademicka

Godziny wychowawcze z nastolatkami – nowość wydawnictwa Difin

Książka została napisana z myślą o wychowawcach i pedagogach szkół ponadpodstawowych

Książka naukowa i akademicka

Podróż do świata uczuć – nowość wydawnictwa Difin

Program pt. Podróż do świata uczuć jest narzędziem do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi w obszarze rozwoju emocjonalnego i społecznego

Edukacja

Prewencja ryzyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży – nowość wydawnictwa Difin

Jakie są pierwsze oznaki tego, że dziecko przeżywa kryzys? Jak pomóc i gdzie szukać pomocy? W książce znajdziemy m.in. informacje dotyczące tego, jak aktywnie reagować i wspierać osobę w kryzysie oraz jak wygląda pomoc specjalistów

Literatura

W pułapce piękna

Nowość wydawnictwa Difin