Tag "Difin"

Powrót do strony głównej
Edukacja

Prewencja ryzyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży – nowość wydawnictwa Difin

Jakie są pierwsze oznaki tego, że dziecko przeżywa kryzys? Jak pomóc i gdzie szukać pomocy? W książce znajdziemy m.in. informacje dotyczące tego, jak aktywnie reagować i wspierać osobę w kryzysie oraz jak wygląda pomoc specjalistów

Literatura

W pułapce piękna

Nowość wydawnictwa Difin

Edukacja

Nastolatek w kryzysie nowość wydawnictwa Difin

We współczesnym świecie młody człowiek każdego dnia staje wobec sytuacji, trudności, problemów czy wyzwań, które odciskają niejednokrotnie głębokie i bolesne na nim piętno

Biznes i Ekonomia

Instytucje otoczenia biznesu we współczesnej gospodarce – nowość wydawnictwa Difin

Celem monografii jest popularyzacja i zapoznanie czytelników z problematyką instytucji otoczenia biznesu w Polsce

Wydarzenia

Wydawnictwo Difin poszukuje redaktora

Wydawnictwo Difin, specjalizujące się w książkach naukowych i popularnonaukowych szuka redaktora lub redaktorki pełnych pasji i entuzjazmu do współtworzenia publikacji z różnych dziedzin

Książka naukowa i akademicka

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej w sieci – nowość wydawnictwa Difin

Prezentowana publikacja posiada charakter interdyscyplinarny. Jej Autorami są specjaliści w zakresie prawa kryminologii oraz pedagogiki i resocjalizacji, na co dzień w swoich badaniach i działaniach zawodowych podejmujący m.in. temat ochrony praw dziecka

Edukacja

Logistyka w wybranych służbach mundurowych. Straż pożarna – nowość wydawnictwa Difin

Książka stanowi logiczne i spójne kompendium wiedzy w zakresie uwarunkowań funkcjonowania i organizacji systemu logistycznego straży pożarnej

Hobby i Poradniki

Terapia afazji – nowość wydawnictwa Difin

Publikacja będzie służyć wsparciem dla dorosłych osób z afazją na niełatwej drodze do odzyskania utraconej sprawności językowej. Zaburzenia afatyczne mogą pojawić się między innymi po przebytym udarze mózgu czy urazie głowy, występują więc stosunkowo często

Książka naukowa i akademicka Prawo i Administracja

Prawo karne i prawo wykroczeń -nowość wydawnictwa Difin

Książka ta jest podręcznikiem, w którym omówione zostały regulacje polskiego materialnego prawa karnego i prawa wykroczeń, z wykorzystaniem licznych przykładów oraz dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa

Biznes i Ekonomia

Negocjacje – nowość wydawnictwa Difin

We współczesnym świecie (nie tylko biznesu) skuteczne negocjacje nie są oparte na wykorzystaniu spektakularnego wachlarza wielu technik negocjacyjnych, ale na komunikacji i zarządzaniu emocjami

Książka naukowa i akademicka

Stosowanie przymusu wobec osób w kryzysie psychicznym – nowość wydawnictwa Difin

Książka przybliża temat przymusu bezpośredniego wykorzystywanego w celach terapeutycznych w medycynie i psychiatrii. Autor, mający wieloletnią praktykę w zakresie opisywanej tematyki z racji zatrudnienia na stanowisku rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, opisuje zagadnienie z licznych perspektyw

Książka naukowa i akademicka

Dominacja strategiczna w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego – nowość wydawnictwa Difin

Monografia może stanowić impuls do kreowania nowych rozwiązań systemowych dotyczących sposobów zapewniania bezpieczeństwa w warunkach prowadzenia przez Federację Rosyjską wojny nowej generacji i przenoszenia rywalizacji międzynarodowej do szarej strefy

Książka naukowa i akademicka

Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych

Pierwsza na rynku polskim książka poświęcona prognozowaniu zagrożeń terrorystycznych, a równocześnie jedna z nielicznych dotyczących prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa. Nowość wydawnictwa Difin