Na ECOFIN osiągnięto porozumienie w sprawie stawek VAT

Na ECOFIN osiągnięto porozumienie w sprawie stawek VAT

Przegląd

Podczas wczorajszego spotkania Rady ECOFIN (Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych), osiągnięto porozumienie w sprawie reformy stawek VAT. Nowe regulacje dają krajom UE większą elastyczność w stosowaniu obniżonych i zerowych stawek VAT.

Kolejnym krokiem będzie opinia Parlamentu Europejskiego, a następnie formalne przyjęcie dyrektywy przez Radę UE. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną w pierwszej połowie 2022 roku.

Polska wielokrotnie podczas grup roboczych wnioskowała o możliwość szerszego stosowania stawek obniżonych i stawek 0%

-W ostatnim czasie podejmowane były wielokrotne próby uzyskania zgody na szersze zastosowanie przez Polskę obniżonych stawek VAT. Rozmowy na ten temat toczyły się przede wszystkim na posiedzeniach unijnej grupy roboczej ds. reformy stawek VAT. Za każdym razem odpowiedzi były takie same. Wskazywano, że jedynym sposobem na szersze niż dotychczas stosowanie obniżonych stawek, jest jak najszybsze zamknięcie prac nad zmianami w dyrektywie VAT. Polska bierze w nich aktywny udział. Pierwszym krokiem do zmiany dyrektywy jest osiągnięcie porozumienia co do jej tekstu. Dziś to się udało podczas spotkania ECOFIN – informuje minister finansów Tadeusz Kościński.

Prace nad reformą dyrektywy toczą się od prawie 4 lat. Polska jest w nie mocno zaangażowana i od samego początku zabiegała o jak najszybsze wypracowanie porozumienia.

Za każdym razem, gdy Polska wnioskowała o możliwość szerszego stosowania stawek obniżonych, w tym 0% VAT (m.in. na książki oraz transport przede wszystkim kolejowy), odpowiedzi KE były negatywne. Polska była także zmuszona w związku z tym do podwyższenia stawki VAT m.in. na ubrania i buty dziecięce kilka lat temu po wyroku TSUE. W opinii Komisji jakiekolwiek obniżenie stawek VAT, nawet tymczasowe, będzie możliwe dopiero po zakończeniu prac nad projektem dyrektywy VAT, a każde takie działanie państw członkowskich spotka się z rozpoczęciem postępowania naruszeniowego. – czytamy na stronie Ministerstwa Finansów.

 

 

źródło: Ministerstwo Finansów

Kategorie: Prawo gospodarcze
Tagi: ECOFIN, VAT