Difin

Powrót do strony głównej
Hobby i Poradniki

Terapia afazji – nowość wydawnictwa Difin

Publikacja będzie służyć wsparciem dla dorosłych osób z afazją na niełatwej drodze do odzyskania utraconej sprawności językowej. Zaburzenia afatyczne mogą pojawić się między innymi po przebytym udarze mózgu czy urazie głowy, występują więc stosunkowo często

Książka naukowa i akademicka Prawo i Administracja

Prawo karne i prawo wykroczeń -nowość wydawnictwa Difin

Książka ta jest podręcznikiem, w którym omówione zostały regulacje polskiego materialnego prawa karnego i prawa wykroczeń, z wykorzystaniem licznych przykładów oraz dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa

Biznes i Ekonomia

Negocjacje – nowość wydawnictwa Difin

We współczesnym świecie (nie tylko biznesu) skuteczne negocjacje nie są oparte na wykorzystaniu spektakularnego wachlarza wielu technik negocjacyjnych, ale na komunikacji i zarządzaniu emocjami

Książka naukowa i akademicka

Stosowanie przymusu wobec osób w kryzysie psychicznym – nowość wydawnictwa Difin

Książka przybliża temat przymusu bezpośredniego wykorzystywanego w celach terapeutycznych w medycynie i psychiatrii. Autor, mający wieloletnią praktykę w zakresie opisywanej tematyki z racji zatrudnienia na stanowisku rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, opisuje zagadnienie z licznych perspektyw

Książka naukowa i akademicka

Dominacja strategiczna w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego – nowość wydawnictwa Difin

Monografia może stanowić impuls do kreowania nowych rozwiązań systemowych dotyczących sposobów zapewniania bezpieczeństwa w warunkach prowadzenia przez Federację Rosyjską wojny nowej generacji i przenoszenia rywalizacji międzynarodowej do szarej strefy

Książka naukowa i akademicka

Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych

Pierwsza na rynku polskim książka poświęcona prognozowaniu zagrożeń terrorystycznych, a równocześnie jedna z nielicznych dotyczących prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa. Nowość wydawnictwa Difin

Biznes i Ekonomia

Turystyka zakupowa w miastach – nowość wydawnictwa Difin

Książka przedstawia specyfikę segmentu turystyki zakupowej w miastach, identyfikację i charakterystykę determinant jej rozwoju. Wskazano w niej szczególną rolę marketingu terytorialnego jako narzędzia w kreowaniu rozwoju turystyki zakupowej w miastach

Historia Książka naukowa i akademicka

Dwie dekady walki z terroryzmem – nowość wydawnictwa Difin

Dramatyczne wydarzenia 11 września 2001 r. zostały uznane przez cały świat za symboliczny początek obecnego stulecia. Pod wpływem zamachu i wojny z terroryzmem doszło do szeregu zmian ogarniających niemal wszystkie sfery polityki oraz bezpieczeństwa społeczeństw

Edukacja

STEAM-owe przedszkole – nowość wydawnictwa Difin

W prezentowanej publikacji czytelnik zapozna się nie tylko z samą koncepcją STEAM, ale znajdzie odpowiedzi na pytania, dlaczego właśnie ten sposób uczenia się z powodzeniem nadaje się dla najmłodszych, wpisując się w potrzeby ich rozwoju i stymulując różne jego aspekty

Książka naukowa i akademicka

Akademia Arteterapii – nowość wydawnictwa Difin

Książka jest zbiorem doświadczeń arteterapeutów, którzy na co dzień, poprzez działania twórcze, pomagają innym. Będzie ona świetną inspiracją dla studentów różnych kierunków terapeutycznych i humanistycznych oraz specjalistów