Prawo i administracja

Powrót do strony głównej
Prawo gospodarcze

Ustawa o ochronie przyrody z komentarzem do wybranych przepisów – nowość wydawnictwa Difin

Publikacja stanowi komentarz uwzględniający jedenaście nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, które nastąpiły po 2018 roku. Autorzy uwzględnili i skomentowali orzecznictwo sądów administracyjnych, w szczególności dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz odnoszące się do związanej z zezwoleniami problematyki opłat i kar pieniężnych

Prawo gospodarcze

Prawo pracy -nowość wydawnictwa Difin

Kolejne wydanie podręcznika, tak jak poprzednie, zawiera całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy

Prawo gospodarcze

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej – nowość wydawnictwa Difin

Komentarz praktyczny z najnowszym stanem prawnym skierowany jest do szerokiej grupy podmiotów oraz osób posiadających uprawnienia do użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, takich jak służby policyjne i specjalne

Książka naukowa i akademicka Prawo i Administracja

Prawo karne i prawo wykroczeń -nowość wydawnictwa Difin

Książka ta jest podręcznikiem, w którym omówione zostały regulacje polskiego materialnego prawa karnego i prawa wykroczeń, z wykorzystaniem licznych przykładów oraz dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa

Książka naukowa i akademicka

Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

Systemy prawne poszczególnych państw różnią się niekiedy znacząco co do możności, przesłanek czy procedury zawarcia małżeństwa

Prawo gospodarcze

Legalność zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP

Monografia stanowi analizę problematyki dostępu do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców. W pierwszej części książki znajdują się ogólnoteoretyczne rozważania, w  tym opis modelowych rozwiązań oraz funkcji prawnych ograniczeń w dostępie do rynku pracy

Instytucje Prawo Prawo autorskie

Powstaną sądy specjalistyczne do spraw ochrony własności intelektualnej

Sądy specjalistyczne zajmą się sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, a także związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz pewnymi kategoriami spraw o ochronę dóbr osobistych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r

Prawo

„Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych” – nowość od CeDeWu

O bezpieczeństwie i porządku publicznym podczas organizacji imprezy masowej w nowej książce autorstwa Cezarego Kąkola

Prawo i Administracja

Prawo dla fizjoterapeutów

Aktualne źródło informacji w związku z wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Prawo i Administracja

„Elektroniczna administracja” – nowość od CeDeWu

Elektroniczna administracja ulega nieustannemu rozwojowi. Jaki wpływ mają nowe technologie na sprawność funkcjonowania organizacji publicznej?

Prawo i Administracja

Rachunkowość podatkowa w nowym wydaniu

Kompleksowe omówienie zasad prowadzenia ewidencji rachunkowej dla celów podatkowych

Prawo gospodarcze

Problematyka prawa medycznego

Najbardziej aktualne i sporne zagadnienia na styku prawa i medycyny

Prawo gospodarcze

Prawo dla pielęgniarek

Poradnik dla wszystkich pielęgniarek w Polsce, które chcą zgodnie z prawem wykonywać swój zawód

Książka naukowa i akademicka Prawo i Administracja

Prawo pracy na poziomie uniwersyteckich studiów prawniczych

Podręcznik zawiera całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy zgodne z aktualnym stanem prawnym

Prawo i Administracja

Podręcznik do nauki prawa karnego materialnego

100 kazusów oraz ponad 100 zadań problemowych z zakresu części szczególnej Kodeksu karnego

Prawo i Administracja

Przewodnik po zawodzie detektywa

Kompleksowe opracowanie tematyki detektywistycznej w ujęciu krajowym i międzynarodowym