Prawo i administracja

Powrót do strony głównej
Książka naukowa i akademicka Prawo i Administracja

Prawo karne i prawo wykroczeń -nowość wydawnictwa Difin

Książka ta jest podręcznikiem, w którym omówione zostały regulacje polskiego materialnego prawa karnego i prawa wykroczeń, z wykorzystaniem licznych przykładów oraz dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa

Książka naukowa i akademicka

Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

Systemy prawne poszczególnych państw różnią się niekiedy znacząco co do możności, przesłanek czy procedury zawarcia małżeństwa

Prawo gospodarcze

Legalność zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP

Monografia stanowi analizę problematyki dostępu do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców. W pierwszej części książki znajdują się ogólnoteoretyczne rozważania, w  tym opis modelowych rozwiązań oraz funkcji prawnych ograniczeń w dostępie do rynku pracy

Instytucje Prawo Prawo autorskie

Powstaną sądy specjalistyczne do spraw ochrony własności intelektualnej

Sądy specjalistyczne zajmą się sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, a także związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz pewnymi kategoriami spraw o ochronę dóbr osobistych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r

Prawo

„Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych” – nowość od CeDeWu

O bezpieczeństwie i porządku publicznym podczas organizacji imprezy masowej w nowej książce autorstwa Cezarego Kąkola

Prawo i Administracja

Prawo dla fizjoterapeutów

Aktualne źródło informacji w związku z wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Prawo i Administracja

„Elektroniczna administracja” – nowość od CeDeWu

Elektroniczna administracja ulega nieustannemu rozwojowi. Jaki wpływ mają nowe technologie na sprawność funkcjonowania organizacji publicznej?

Prawo i Administracja

Rachunkowość podatkowa w nowym wydaniu

Kompleksowe omówienie zasad prowadzenia ewidencji rachunkowej dla celów podatkowych

Prawo gospodarcze

Problematyka prawa medycznego

Najbardziej aktualne i sporne zagadnienia na styku prawa i medycyny

Prawo gospodarcze

Prawo dla pielęgniarek

Poradnik dla wszystkich pielęgniarek w Polsce, które chcą zgodnie z prawem wykonywać swój zawód

Książka naukowa i akademicka Prawo i Administracja

Prawo pracy na poziomie uniwersyteckich studiów prawniczych

Podręcznik zawiera całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy zgodne z aktualnym stanem prawnym

Prawo i Administracja

Podręcznik do nauki prawa karnego materialnego

100 kazusów oraz ponad 100 zadań problemowych z zakresu części szczególnej Kodeksu karnego

Prawo i Administracja

Przewodnik po zawodzie detektywa

Kompleksowe opracowanie tematyki detektywistycznej w ujęciu krajowym i międzynarodowym

Prawo i Administracja

Prawo dla lekarzy

Kompendium wiedzy prawnej w aspekcie wykonywania zawodu dla każdego lekarza praktyka

Prawo i Administracja

Kodeks karny skarbowy – praktyczny komentarz z orzecznictwem

Komentarz uwzględnia ostatnie nowelizacje Kodeksu karnego skarbowego oraz zmiany planowane na 1 stycznia 2017 r. powiązane z wejściem w życie ustawy o administracji podatkowej

Instytucje Prawo gospodarcze

Nowy wzór wniosku o dotację

3 września 2016 weszło w życie rozporządzenie – przepisy wykonawcze do znowelizowanej ustawy o pożytku, a tym samym nowe wzory formularzy wniosku o dotację