Stowarzyszenie Autorów ZAiKS wybrało nowy Zarząd

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS wybrało nowy Zarząd

Przegląd

Nowy zarząd ZAiKS-u, wybrany przez Zebranie Delegatów, będzie kierował organizacją przez kolejne 4 lata.

Na Przewodniczącego Zarządu wybrano Miłosza Bembinowa. W skład Zarządu weszli także Paweł Łukaszewski, Ferid Lakhdar, Filip Siejka, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Wojciech Byrski, Damian Słonina (Rebel Publishing), Marta Zgrzywa (Schubert Music Publishing), Wojciech Gilewski, Michał Komar, Emil Wesołowski, Zbigniew Benedyktowicz, Elżbieta Banecka, Witold Krassowski, Ryszard Bańkowicz, Michał Brutkowski i Olga Krysiak.

Celem numer jeden na najbliższe lata jest zwiększanie wynagrodzeń z internetu. W ostatnich latach wzrosły one wielokrotnie, ale stawiamy na dalszy przyrost. Skala wykorzystania twórczości online jest dziś przecież ogromna. Czas pandemii pokazał także, że Stowarzyszenie jest jedyną bezpieczną przystanią dla polskich artystów, w tym dla tych na początku kariery – powiedział Miłosz Bembinow.

Organizacja ZAiKS licencjonuje ponad 70 mln utworów polskich i zagranicznych. Reprezentuje ponad 19 tys. polskich autorów, wydawców muzycznych oraz spadkobierców. Na mocy umów międzynarodowych reprezentuje w Polsce ponad 3,5 mln zagranicznych twórców i wydawców muzycznych. Co piąty twórca reprezentowany przez ZAiKS ma mniej niż 35 lat. Stowarzyszenie co roku wypłaca twórcom i uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych 400 mln złotych tantiem.

 

źródło ZAiKS

Kategorie: Instytucje
Tagi: ZAiKS