Rozpoczął się nabór zgłoszeń do drugiej edycji Funduszu Edukacji Kulturalnej

Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków na zadania z zakresu edukacji kulturalnej w dzielnicowych instytucjach kultury.

Wnioski o środki z Funduszu powinny realizować priorytet tematyczny oraz założenia programów wykonawczych „Kultura blisko domu” oraz „Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy” do Strategii #Warszawa2030. Priorytetem tematycznym w tej edycji jest „Podejmowanie aktualnych tematów społecznych: Różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo”.

Każda z dzielnicowych instytucji kultury może zgłosić maksymalnie jeden projekt.
Projekt może być realizowany samodzielnie przez dom kultury, bibliotekę lub we współpracy z innym domem kultury czy biblioteką, biblioteką szkolną, szkołą, przedszkolem, wspólnotą sąsiedzką, spółdzielnią mieszkaniową, miejscem aktywności lokalnej, organizacją pozarządową, grupą nieformalną, artystą, aktywistą i innymi. Cudzoziemcy, migranci, uchodźcy mogą być uczestnikami i twórcami, nie tylko odbiorcami.

Zgłoszenia do bieżącej edycji programu do 23 czerwca 2022 r.

Maksymalna kwota jednorazowego wnioskowania wynosi 15 tys. zł, a ramowy czas trwania projektu musi obejmować daty od 1 września do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat Funduszu – TUTAJ

Kategorie: Biblioteki, Instytucje