Kreatywne debaty | porozmawiajmy o… – nowy cykl spotkań dedykowanych przedstawicielom sektora kultury

Kreatywne debaty | porozmawiajmy o… – nowy cykl spotkań dedykowanych przedstawicielom sektora kultury

Przegląd

Kreatywna Europa Oddział Polska zaprasza do udziału w nowym cyklu spotkań dedykowanych przedstawicielom sektora kultury: Kreatywne debaty | porozmawiajmy o…

Celem debat jest zwrócenie uwagi na istotne i aktualne tematy związane z sektorem kultury i kreatywnym. Zaproszeni goście będą dzielić się swoim doświadczeniem, ale także zwrócą uwagę na wyzwania i problemy, z którymi obecnie mierzy się obszar kultury. Wspólnie postarają się poszukać najlepszych rozwiązań i działań, które w znaczący sposób mogą wzmocnić sektor kultury i dostosować go do potrzeb współczesnego odbiorcy. Spotkania mają także być inspiracją dla potencjalnych wnioskodawców programu Kreatywna Europa, do wykorzystania dobrych praktyk podczas planowania i realizacji projektów.

 

Pierwsza debata będzie poświęcona: włączaniu społecznemu w kulturze. To jeden z priorytetów programu Kreatywna Europa i komponentu Kultura, ale też bardzo aktualny temat w działaniach podejmowanych przez sektor kultury. Realizowane działania powinny przyczyniać się do ułatwiania integracji społecznej grup zagrożonych wykluczeniem – np. osób z niepełnosprawnościami, migrantów i uchodźców, osób należących do różnego rodzaju mniejszości, wzmacnianie wzajemnego zrozumienia kulturowego oraz sprzyjanie dialogowi prowadzonemu na płaszczyźnie międzyreligijnej, międzykulturowej, uwzględniającej i dającej przestrzeń na różnorodność społeczną i kulturową. Zaproszeni do debaty goście podzielą się swoimi doświadczeniem z tego obszaru, podejmą także rozmowę o nowych rozwiązaniach i pomysłach sprzyjających integracji społecznej.

Spotkanie w formacie online odbędzie się 3 czerwca 2022 roku w godz. 11.00 – 13.00

U dział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza zgłoszeń (Rejestracja będzie otwarta do 2 czerwca do godz. 16.00)

 

Do debaty porozmawiajmy o… włączaniu społecznym w kulturze zaproszeni zostali:

Elżbieta Kielak – psycholożka międzykulturowa, trenerka, autorka materiałów edukacyjnych. Absolwentka Uniwersytetu SWPS oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku INTRA. Szkoli, tworzy materiały edukacyjne oraz koordynuje projekty z zakresu edukacji globalnej, antydyskryminacyjnej oraz wrażliwości na różnorodność. Związana z kilkoma organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Grupą Zagranica.

Justyna Sobczyk – twórczyni warszawskiego Teatru 21, pedagożka teatru, reżyserka, kuratorka, wykładowczyni na Akademii Teatralnej w Warszawie, współkieruje stiudiami podyplomowymi pedagogika teatru na UW. Absolwentka programów Szkoły Liderów, tutorka innowacyjnych projektów w programie „Generator Innowacji” w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”. Od 17 lat związana z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Od 2005 roku z zaangażowaniem i pasją działa na rzecz pedagogiki teatru. Laureatka nagrody indywidualnej: „Kamyka Puzyny” przyznawanego przez miesięcznik „Dialog” (2016) za działalność teatralną i pedagogiczną, łączącą sztukę ze społecznym zaangażowaniem oraz nagrody „Wdechy” wręczanej przez magazyn Cojestgrane24.pl w kategorii „Człowiek roku”, wraz z Teatrem 21 otrzymała Paszport Polityki w kategorii „Teatr”.

Anna Żórawska – trenerka, autorka publikacji, prezeska Fundacji Kultury bez Barier, od 2008 roku z sukcesami działa na rzecz kultury i przestrzeni publicznej dostępnej dla wszystkich; inicjatorka i założycielka Sieci Liderów i Liderek Dostępności, ekspertka dostępnych wydarzeń: festiwali, koncertów, pokazów filmowych oraz spektakli, które organizuje z audiodeskrypcją dla osób niewidomych, napisami dla niesłyszących i tłumaczeniem na język migowy (od 2008), pętlą indukcyjną (od 2012); zapewniała dostępność na Festiwalach OFF Camera, Millennium Docs Against Gravity. Członkini Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, doradczyni w tworzeniu polityki różnorodności w różnych instytucjach i organizacjach.

Angelika Szkołuda – kulturoznawczyni i mgr polityki społecznej, zaangażowana w działania związane z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami, wielokulturowością i ekologią. Od ponad 10 lat współpracuje z warszawskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i współorganizuje projekty kulturalne, m.in. Wielokulturowe Warszawskie Street Party czy Festiwal Kultury bez Barier. Pracowała również w zespole Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Dostępności, gdzie odpowiadała za dostępność wydarzeń, dostępność cyfrową i dostępność dokumentów.

Robert Więckowski – literaturoznawca i kulturoznawca, dziennikarz, były redaktor naczelny „Pochodni” – czasopisma wydawanego przez Polski Związek Niewidomych, współtwórca i wiceprezes Fundacji Kultury Bez Barier, działającej na rzecz dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami, organizatora m.in. corocznego Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier. Prowadzi szkolenia z tworzenia audiodeskrypcji i zasad obsługi widzów z niepełnosprawnością w instytucjach kultury.

David Sypniewski – animator kultury, trener antydyskryminacyjny, grafik i projektant. Współzakładał a potem działał 10 lat w Stowarzyszeniu Praktyków Kultury, które pracowało z uchodźcami, dziewczynami z zakładu poprawczego, młodzieżą z przygranicznych wsi, a także z placówkami edukacyjnymi i kulturowymi. Obecnie wykłada Robotykę społeczną na wydziale Wzornictwa na Uniwersytecie SWPS. Urodził się we Francji w rodzinie uchodźców politycznych z Polski.

 

Regulamin webinaru

Kategorie: Instytucje, Wydarzenia