Powołane zostało Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

Minister kultury i dziedzictwa narodowego podpisał zarządzenie o utworzeniu nowej państwowej instytucji kultury – Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Misją Centrum jest wspieranie rozwoju polskiego sektora przemysłów kreatywnych czytamy na stronie Ministerstwa.

CRPK to nowatorska instytucja kultury, która zajmie się nie tylko twórczym, lecz również biznesowym wymiarem działalności kulturalnej. Działalność Centrum skoncentruje się wokół wykorzystania nowoczesnych technologii w kulturze, kulturowych gier wideo, rozszerzonej rzeczywistości, grafiki cyfrowej, reklamy, mody i wzornictwa, a także muzyki czy tańca. Instytucja będzie także realizowała szereg inicjatyw mających na celu promowanie polskich przemysłów kreatywnych na rynkach zagranicznych

Pracami Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych będzie kierował powołany na p.o. dyrektora Mikołaj Turowski – z wykształcenia finansista – absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych.

Kategorie: Instytucje