Instytucje

Powrót do strony głównej
Instytucje

Gdańskie rezydencje literackie – rusza drugi nabór

W tej edycji naboru, który potrwa do 17 lipca, wyłonionych zostanie czworo rezydentów na czterotygodniowe pobyty w Gdańsku. Rezydentom zostanie zapewnione mieszkanie, wsparcie merytoryczne i logistyczne oraz honorarium w wysokości do 3000 zł brutto miesięcznie

Instytucje

MKiDN nabór wniosków o stypendia twórcze z początkiem lipca

Z początkiem lipca rozpocznie się w tym roku nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2023 r. Wysokość stypendium została zwiększona do 4000 zł brutto miesięcznie

Instytucje

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS wybrało nowy Zarząd

Nowy zarząd ZAiKS-u, wybrany przez Zebranie Delegatów, będzie kierował organizacją przez kolejne 4 lata

Instytucje

Rezydencje literackie w Broumovie

Termin składania wniosków upływa 4 lipca 2022 roku

Biblioteki Instytucje

Nowy Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy POlskich

Przewodniczącą SBP na nową kadencję 2021-2025 została dr Barbara Budyńska

Instytucje

Powołane zostało Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

To nowatorska instytucja kultury, która zajmie się nie tylko twórczym, lecz również biznesowym wymiarem działalności kulturalnej

Instytucje

Stypendia dla scenarzystów i dramatopisarzy – trwa nabór

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 lipca 2022

Instytucje

Anna Nasiłowska nowym prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

W dniach 28-29 maja odbył się walny zjazd sprawozdawczo wyborczy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Instytucje

Rozpoczał się nabór do drugiej edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 40 000,00 zł w podziale na dwa lata budżetowe – w roku 2022 – 60% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, w roku 2023 r. – 40% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego. Termin składania wniosków do 30 czerwca 2022 r.

Biblioteki Instytucje

„Infrastruktura 2021-2025” – rozstrzygnięcie drugiego naboru wniosków

Dofinansowanie na łączną kwotę 78 711 051,00 zł otrzymało 47 wniosków. Odwołanie należy złożyć w terminie do 30 maja br. włącznie

Instytucje

„Będzie Ukraina / Буде Україна” – rezydencja dla duetów artystycznych mieszkających w Polsce i Ukrainie

Wrocławski Instytut Kultury zaprasza ukraińskich artystów przebywających w Polsce oraz mieszkających w Ukrainie do udziału w naborze na wrześniową rezydencję we Wrocławiu. Tematem projektu są możliwe scenariusze przyszłości Ukrainy

Biblioteki Instytucje

34,9 mln złotych na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Dzięki umożliwieniu zakupu i zdalnego dostępu do nowości wydawniczych oferta bibliotek publicznych zostanie wzbogacana zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami czytelników
Nabór  potrwa do 30.05.2022

Instytucje

Program Wsparcia Wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu

Program pomaga polskim wydawnictwom publikować francuskie książki w polskich tłumaczeniach. Termin składania wniosku do 20 czerwca 2022

Instytucje

„Patriotyzm Jutra” Edycja 2022 – wyniki

Spośród 641 nadesłanych zgłoszeń Zespół Sterujący w trybie konkursowym zdecydował o przyznaniu dofinansowań na realizację 106 zadań na łączną kwotę 3,5 mln złotych

Instytucje

Instytut Literatury ogłasza Konkurs dla autorów – Tarcza dla literatów 2022: Książka

Konkurs na książkę to drugi projekt w ramach tegorocznej Tarczy dla literatów po Konkursie na serię wydawniczą. Termin zgłoszenia projektu książki upływa  31 maja 2022 roku

Instytucje Wydarzenia

Wsparcie obiegu literatury europejskiej – spotkanie informacyjne online

Creative Europe Desk Polska zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconemu aktualnie otwartemu naborowi wniosków w obszarze Wsparcie obiegu literatury europejskiej, które odbędzie się w środę 11 maja 2022 r.

Instytucje

Znamy wyniki naboru do programu Kultura – Interwencje!

Do tegorocznej edycji programu złożono 1615 wniosków. W związku z dużą liczbą aplikacji, jak również wysokim poziomem prezentowanych projektów podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie projektów

Biblioteki Instytucje

Kolejna edycja programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”!

Nabór wniosków zakończy się 30 maja br., zadania będą mogły być realizowane do 30 listopada br.