Instytucje

Powrót do strony głównej
Instytucje

Wyniki Programu Bardzo Młoda Kultura

Spośród 21 wniosków, które wypłynęły do NCK w trakcie naboru, wyłoniono 11 beneficjentów, którzy pełnić będą funkcję operatorów programu w swoich województwach przez najbliższe trzy lata

Instytucje

Splendor Gedanensis. Zgłoś kandydata do nagrody kulturalnej

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” oraz Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska za 2022 rok. Termin zgłoszeń: 31 marca 2023 r.

Instytucje

Wyniki Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych

W procesie naboru do tegorocznej edycji programu złożono 392 wnioski. 31 beneficjentów otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 1 mln zł ze środków programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych na realizację działań popularyzujących polszczyznę

Instytucje

„Rezydencja tandemowa”. Polsko-francusko-niemiecki program rezydencyjny

W tym roku, rezydentki i rezydenci będą  gościć w Fundacji Genshagen w dniach od 1 do 11 sierpnia
Formularz zgłoszeniowy należy wysyłać do 4 maja

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Partnerstwo dla książki” 2023

Odwołania należy składać w terminie do dnia 24 marca 2023 roku.

Instytucje

Znamy stypendystkę pierwszej edycji Rezydencji Literackiej im. Janiny Katz

Do pierwszego naboru  Rezydencji Literackiej im. Janiny Katz dla autorek i tłumaczek z Ukrainy i Białorusi organizowanej przez Kraków Miasto Literatury UNESCO przysłano blisko 90 zgłoszeń

Instytucje

Program rezydencjalny dla pisarzy, poetów i tłumaczy w Québec

Termin zgłoszeń: do 15 kwietnia 2023 roku
Termin pobytu rezydencyjnego: 1-31 sierpnia 2023 roku

Instytucje

Stypendia Edenkoben’24 dla tłumaczy, pisarzy i artystów

Artyści, pisarze i tłumacze literatury niemieckiej mogą ubiegać się o pobyt w Domu Pracy Twórczej Edenkoben. Stypendyści otrzymują 1200 euro za każdy miesiąc pobytu, zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży. Zgłoszenia do 15 kwietnia 2023 roku

Instytucje

Zaproszenie na otwarte konsultacje online – komponent KULTURA

Spotkanie będzie okazją do zadania pytań związanych z aktualnie otwartymi naborami czy procedurą aplikowania. Otwarta formuła spotkania może też być okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Literatura” 2023

Odwołania należy składać w terminie do dnia 5 marca 2023 r.

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Czasopisma” 2023

Odwołania należy składać w terminie do dnia 4 marca 2023 r.

Instytucje

Dotacje w ramach programu Promesa dla Kultury przyznane

Odwołania należy składać w terminie do dnia 3 marca 2023 r. 

Instytucje

Wsparcie obiegu literatury europejskiej 2023 | zmiana terminu naboru wniosków

Creative Europe Desk Polska informuje, że nabór wniosków w ramach obszaru Wsparcie obiegu literatury europejskiej został przedłużony do 7 marca 2023

Instytucje

Wyniki naboru do programu Młoda Polska na 2023 rok

W XX edycji Programu złożono 805 wniosków  W 54 wnioskach stwierdzono błędy formalne, co uniemożliwiło ich rozpatrywanie pod względem merytorycznym. Komisja oceniła 751 wniosków

Instytucje

Stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia na drugie półrocze 2023 roku

Artyści mogą się ubiegać o roczne lub półroczne stypendium w wysokości 2500 zł miesięcznie w dziedzinie muzyki, teatru, sztuk wizualnych, tańca, literatury i filmu. Wnioski należy składać do 31 marca 2023 r.

Instytucje

Ruszyła XV edycja programu PATRIOTYZM JUTRA

Wnioski należy składać do 27 lutego 2023 roku do godziny 23:59

Biblioteki Instytucje

NPRCz 2.0 z wyzwaniami czytelniczymi na każdy miesiąc

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Narodowe Centrum Kultury przygotowało zestaw materiałów edukacyjnych promujących czytanie i stanowiących mini-przewodnik dla dzieci i młodzieży w zakresie korzystania z zasobów bibliotek

Instytucje

Rezydencja dla pisarzy i tłumaczy w Tartu

W ramach programu Tartu Miasto Literatury UNESCO ogłoszono nabór na rezydencję twórczą dla pisarzy i tłumaczy. Otwarto nabór zgłoszeń, aplikacje można przesyłać do 15 lutego.

Instytucje

Milion złotych na Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2023

Trwa nabór wniosków do konkursu Stypendium Twórcze Miasta Krakowa. Rada Miasta Krakowa już od 1994 roku m.in. w ten sposób wspiera i promuje krakowskich artystów oraz promotorów kultury. Wnioski o stypendium przyjmowane są do 10 lutego

Instytucje

NCK: Bardzo Młoda Kultura

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło  nabór wniosków do programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025. Aplikacje wszystkich zainteresowanych, spełniających wymogi regulaminowe przyjmowane będą do 15 lutego 2023 roku