Instytucje

Powrót do strony głównej
Instytucje

Ogólny plan działań programu „Kreatywna Europa” na rok 2024

Komisja Europejska poinformowała o zaakceptowaniu planu na rok 2024. Budżet programu na rok 2024 wynosić będzie ponad 320 mln euro.

Biblioteki Instytucje

Konkurs grantowy dla bibliotek “Europe Challenge 2024”

Konkurs Europe Challenge rozpoczął się w 2020 r. i od tego czasu wsparł 39 inicjatyw bibliotecznych w całej Europie.
Termin składania ofert upływa 16 października 2023, godz. 9:00.

Instytucje

Fundusz Zapomogowy – edycja jesienna 2023

Wnioski można składać do 31 października 2023

Instytucje

Program Centre National du Livre – nabór wniosków

Do 2 listopada br. można składać wnioski o dotację do Programu Centre National du Livre . Dotacja przeznaczona jest na pokrycie części kosztów tłumaczenia (od 30 % do 60% w zależności od stopnia skomplikowania tekstu)

Biblioteki Instytucje

Nabór wniosków dla Priorytetu 3. na rok 2024

Na 2024 rok w ramach Priorytetu 3. NPRC 2.0 przeznaczono 29,5 mln złotych – w naborze aplikować mogą placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne. Nabory w ramach Kierunku interwencji 3.1. oraz 3.2. potrwają do 31 października 2023 r.

Instytucje

Ruszył nabór wniosków do 21. edycji programu stypendialnego Młoda Polska

Wnioski o przyznanie stypendium z załącznikami należy składać do 31 października 2023 roku

Instytucje

Nabór wniosków do programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” na rok 2024

O stypendium może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej i państw postsowieckich, która w terminie do 16 października 2023 r. złoży wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego

Instytucje

Rusza nabór do 13. edycji programu Wyszehradzkich Rezydencji Literackich!

Stypendium obejmuje pobyt w wybranym mieście oraz miesięczne stypendium w wysokości 1,300 EURO brutto. Aplikacje przyjmowane są do 15 października br.

Instytucje

Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw 2023

Rozpoczął się ostatni w tym roku nabór. Wnioski należy złożyć do 30 września w systemie witkac.pl

Instytucje Wydarzenia

Europejski sektor książek jest jedną z największych branż kultury i przemysłu twórczego w UE

Federacja Wydawców Europejskich (FEP) z zadowoleniem przyjęła zatwierdzenie przez Parlament Europejski raportu  Future of the European Book Sector w sprawie przyszłości europejskiego sektora książki. Wymaga on jednak pilnych działań, aby stawić czoła ważnym wyzwaniom

Biblioteki Instytucje

Rozpatrzone zostały odwołania od wyników tegorocznego naboru do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Instytut Książki poinformował, że zostały rozpatrzone odwołania od wyników tegorocznego naboru do programu

Instytucje

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do programu Stypendia artystyczne m.st. Warszawy

Do podziału są ponad dwa miliony złotych. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do 15 września. 

Instytucje

Kraków Miasto Literatury UNESCO ogłasza nabór na rezydencję Kraków-Wilno!

Rezydencja dedykowana jest pisarkom/pisarzom i tłumaczkom/tłumaczom z Wilna Miasta Literatury UNESCO. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września br.

Instytucje

Nabór na pobyt rezydencjalny w Literarisches Colloquium Berlin w roku 2024

Zgłoszenia na rok 2024 można przesyłać e-mailem do 30 września 2023 r

Instytucje Wydarzenia

Gdańsk – stypendia z dziedziny kultury 2023

W drugim naborze do Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska wpłynęły 194 wnioski. Wsparcie otrzymało 61 osób. W obu naborach 2023 roku przyznano 145 stypendiów

Instytucje

Nabór do Kolegium Tłumaczy na rok 2024

Instytut Książki zaprasza do składania zgłoszeń do Programu Kolegium Tłumaczy. Aplikacje na pobyt studyjny w 2024 roku  należy przesłać do 30 września 2023

Instytucje

Prawie 5 milionów złotych na przekłady dzieł literatury polskiej na języki obce

Instytut Książki rozstrzygnął tegoroczny nabór do Programu Translatorskiego ©POLAND, którego celem jest wsparcie przekładów dzieł literatury polskiej na inne języki

Biblioteki Instytucje

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – wyniki naboru

Odwołanie można złożyć do dnia 28 sierpnia br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych

Instytucje

Rezydencje w Szwajcarii dla pisarzy i tłumaczy

Fundacja Jana Michalskiego zaprasza autorów i tłumaczy na pobyty rezydencjalne w Montricher w Szwajcarii.
Termin składania wniosków upływa 14 września 2023 roku