Wyniki tegorocznego konkursu wniosków w obszarze grantowym Tłumaczenia literackie

Wyniki tegorocznego konkursu wniosków w obszarze grantowym Tłumaczenia literackie

Przegląd

W gronie beneficjentów projektów złożonych w ramach Kategorii 1 – projekty dwuletnie znajdują się cztery wydawnictwa z Polski:

MALEJKI TOMASZ PIOTR WYDAWNICTWO FORMAT- projekt „Wydanie i promocja książek dla dzieci i dorosłych, o wysokich walorach literackich i artystycznych, w tym tłumaczonych z języków rzadziej używanych na bardziej powszechne”

WIDNOKRĄG S.C. – projekt „Near-Far Neighbourhood”

ARTUR BURSZTA BIURO LITERACKIE – projekt „European Literary Heritage”

WYDAWNICTWO RM SP. Z O.O. – projekt „Read, Meet, Explore: Becoming European for Beginners”.

Jest to najwyższa dotąd liczba beneficjentów z Polski, którzy w jednym terminie konkursu na najlepsze projekty w ramach Tłumaczeń literackich otrzymali dofinansowanie ze środków programu Kreatywna Europa!

Łącznie w ramach konkursu 7/2019 wpłynęły 142 wnioski o dofinansowanie, spośród których wybrano 52 najlepsze projekty. Polskie podmioty złożyły 5 projektów, z których 4 zostały wybrane do realizacji – Polska jest, obok Hiszpanii, Macedonii Północnej, Serbii i Słowenii, w ścisłej czołówce państw z największą liczbą dofinansowanych w tym terminie projektów.

Pełna lista beneficjentów w ramach Kategorii 1. oraz Kategorii 2. Tłumaczeń literackich: wyniki konkursu Tłumaczenia literackie 2019.

 

Kategorie: Instytucje