Kreatywna Europa

Powrót do strony głównej
Instytucje

Ankieta dotycząca wpływu COVID-19 na pracowników sektorów kultury i kreatywnego

Europejska sieć European Creative Hubs Network, wspierana przez Program Kreatywna Europa, zaprasza osoby związane z kulturą i sektorem kreatywnym do wypełnienia ankiety na temat wpływu COVID-19 na ich pracę

Instytucje

Tłumaczenia Literackie – Konkurs przedłużony do 28 maja 2020 r.

Tłumaczenia literackie to obszar grantowy wspierający działania związane z tłumaczeniem, publikacją, dystrybucją i promocją utworów literackich

Instytucje

Creatives Unite – platforma dla sektorów kultury w związku z COVID-19

Komisja Europejska uruchamia dzisiaj specjalną platformę internetową CREATIVES UNITE mającą ułatwić artystom, wykonawcom i innym osobom pracującym w sektorach kultury i kreatywnym dzielenie się informacjami i pomysłami w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19

Instytucje Szkolenia

Webinarium dotyczące obszaru grantowego Tłumaczenia literackie: 21 kwietnia 2020

Creative Europe Desk Polska zaprasza przedstawicieli wydawnictw do udziału w spotkaniu online dotyczącego  promocji i dystrybucji wydanych w ramach Tłumaczeń literackich pakietów przekładów europejskiej fikcji literackiej. 21 kwietnia 2020, godz. 10.00-13.00

Instytucje

Tłumaczenia literackie – zdobądź dofinansowanie!

Do 5 maja 2020 roku do godz. 17.00 czasu obowiązującego w Brukseli trwa nabór wniosków do konkursu

Instytucje

Tłumaczenia literackie – otwarcie konkursu wniosków

Tłumaczenia literackie to obszar grantowy wspierający działania związane z tłumaczeniem, publikacją, dystrybucją i promocją utworów literackich.
Termin konkursu upływa 5 maja 2020 roku o godz. 17.00 czasu obowiązującego w Brukseli

Instytucje

Szkolenie dotyczące obszaru grantowego Tłumaczenia literackie

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.
Zapisy trwają do 10 marca 2020 r. do godz. 12.00.

Instytucje

Wyniki tegorocznego konkursu wniosków w obszarze grantowym Tłumaczenia literackie

Najwyższa dotąd liczba beneficjentów z Polski, którzy w jednym terminie konkursu na najlepsze projekty w ramach Tłumaczeń literackich otrzymali dofinansowanie ze środków programu Kreatywna Europa!

Instytucje

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020

Głównym celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale programów europejskich

Instytucje

Plan pracy programu Kreatywna Europa na rok 2020

W Planie pracy dla komponentu Kultura na 2020 rok – ostatni rok funkcjonowania programu Kreatywna Europa w obecnej perspektywie budżetowej nie ma dużych zmian w stosunku do 2019 roku

Instytucje

Konferencja ENCATC “Diversity and sustainability at work. Policies and practices from culture and education”

Kongres odbędzie się w 2-5 października 2019 r. w Dijon we Francji. Jego głównym celem jest dokładne zbadanie znaczenia różnorodności w sektorach kultury i kreatywnym oraz zweryfikowanie, w jaki sposób różne inicjatywy są wdrażane w praktyce i w jaki sposób przyczyniają się do dyskursu na temat zrównoważonego rozwoju w tej dziedzinie

Instytucje

Projekty współpracy europejskiej

Terminy najbliższego konkursu wniosków: JESIEŃ 2019

Instytucje

Program KREATYWNA EUROPA na Warszawskich Targach Książki

Podczas spotkania przekażemy informacje o możliwościach i zasadach pozyskania dofinansowania z programu Kreatywna Europa na projekty w ramach obszaru grantowego Tłumaczenia literackie

Instytucje

Tłumaczenia Literackie – nabór wniosków o dotacje

W ramach obszaru grantowego „Tłumaczenia literackie” można uzyskać dofinansowanie na przekład pakietu od 3 do 10 już wydanych utworów beletrystycznych, niezależnie od gatunku

Instytucje

Konkurs na Tłumaczenia literackie w programie Kreatywna Europa już wkrótce

Dofinansowania przeznaczone są dla przekładów z jednego języka europejskiego na inny język europejski, przy czym kwalifikowane są języki urzędowe krajów uczestniczących w komponencie Kultura programu Kreatywna Europa oraz łacina i starożytna greka

Szkolenia

SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW OBSZARU GRANTOWEGO TŁUMACZENIA LITERACKIE

10 kwietnia 2018 | Warszawa. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, lecz z uwagi na limit miejsc obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy. Zapisy trwają do 3 kwietnia 2018 roku.