Polsko-czeskie seminarium translatologiczne “Wszystko już było?”

Polsko-czeskie seminarium translatologiczne “Wszystko już było?”

Przegląd

W dniach 29 listopada – 1 grudnia w Broumovie odbędzie się Polsko-czeskie seminarium translatologiczne pod tytułem „Wszystko już było?” dla tłumaczy literatury polskiej i czeskiej. Wydarzenie jest częścią działań programowych poprzedzających prezentację Polski jako gościa honorowego Międzynarodowych Targów Książki i Festiwalu Literackiego Svět knihy w Pradze oraz prezentacji Republiki Czeskiej jako gościa Honorowego Warszawskich Targów Książki w 2020 roku.

Celem projektu jest animacja twórczego spojrzenia na wzajemny dorobek translatorski i literacki, budowanie platformy wymiany i wzajemnego oddziaływania pomiędzy postaciami kluczowymi dla transferu kultury między Polską i Czechami, a także podnoszenie kompetencji profesjonalnych tłumaczy literatury polskiej i czeskiej, budowanie prestiżu zawodu tłumacza literatury i integracja środowiska. Wraz z całym pakietem działań w ramach programu Polski jako gościa honorowego na targach w Pradze, w dłuższej perspektywie projekt ma wpłynąć ożywczo na zainteresowanie czeskich wydawców i czytelników polską literaturą.

Konferencja odbędzie się w symbolicznym miejscu – tuż przy granicy polsko-czeskiej, w Broumovie w Sudetach. Będzie ona mieć wspólną, polsko-czeską część programową, natomiast część warsztatowa i szkoleniowa będzie zaprogramowana odrębnie dla tłumaczy literatury polskiej i czeskiej z uwagi na różną specyfikę obu rynków. Udział tłumaczy literatury polskiej zostanie sfinansowany przez Instytut Książki, tłumaczy literatury czeskiej – przez czeski odpowiednik Instytutu Książki: Czeskie Centrum Literatury (České literární centrum). W seminarium będzie uczestniczyło 12 zawodowych tłumaczy literatury polskiej na język czeski, a także eksperci Instytutu Książki oraz zaproszeni do współpracy prelegenci: prof. Krzysztof Ćwikliński, Anna Rucińska-Barnaś.

Istotnym, nowym elementem w podnoszeniu kompetencji tłumaczy literatury polskiej będzie szkolenie z zakresu tzw. umiejętności miękkich, przede wszystkim autoprezentacji i negocjacji. Obserwacja praktyki funkcjonowania rynku wydawniczego w wielu krajach, w tym Czechach, wskazuje na rosnącą rolę tłumacza jako równoprawnego uczestnika procesów biznesowych, występującego nie jako jedynie autor przekładu, ale działającego często wprost w charakterze agenta literackiego.

 

 

za Instytut Książki

Kategorie: Instytucje, Szkolenia