Piszesz? Aplikuj!

Trwa nabór do 9. edycji programu Wyszehradzkich Rezydencji Literackich, do którego zaproszeni są pisarze, poeci, tłumacze literatury, krytycy, eseiści i dziennikarze z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Do zdobycia jest 8 stypendiów dla twórców z Polski, którzy dzięki programowi mogą promować swoją twórczość za granicą, jak i rozwijać projekty w międzynarodowym środowisku.

W nadchodzącym roku 32 Rezydentów Literackich będzie mogło zrealizować własne projekty w czterech Instytucjach Goszczących, mieszczących się w Bratysławie, Budapeszcie, Krakowie i Pradze. Udział w programie to szansa na promowanie własnej twórczości oraz możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami.

Cieszy nas duże zainteresowanie programem Wyszehradzkich Rezydencji Literackich, które organizujemy już po raz dziewiąty. Wśród stypendystów, którzy brali do tej pory w nim udział są m.in. Żanna Słoniowska, autorka głośnej powieści „Dom z witrażem”, za którą otrzymała nagrodę w konkursie na powieść wydawnictwa Znak, nominacje do Nike i Nagrody Conrada, czy Weronika Murek, laureatka Nagrody Gombrowicza – mówi Paweł Łyżwiński, koordynator przedsięwzięcia po stronie polskiej.

Celem programu jest wspieranie pracy i mobilności Rezydentów Literackich oraz tworzenie platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej.

O stypendium mogą ubiegać się pisarze, poeci i tłumacze literaccy z krajów V4 z co najmniej jedną publikacją książkową (min. 18 lat) oraz eseiści, krytycy literaccy, publicyści
i dziennikarze z co najmniej 3 publikacjami w gazetach, czasopismach lub mediach elektronicznych.

Stypendium obejmuje pobyt w wybranym mieście oraz miesięczne stypendium w wysokości 1,125 EURO brutto (Kompaktowa Edycja Wiosenna trwająca 1. maja – 12. czerwca 2020) lub 2,250 EUR brutto (Standardowa Edycja Jesienna w terminie 1. września do 30. listopada 2020) oraz wsparcie ze strony Instytucji Goszczącej w przygotowaniu pobytu, organizacji spotkań literackich, wywiadów i warsztatów, a także nawiązywaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.

Nabór do programu trwa do 30 listopada 2019 roku.

Aplikacja dla kandydatów jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia Willa Decjusza www.villa.org.pl oraz bezpośrednio www.visegradapplicationform.villa.org.pl

Kategorie: Instytucje