Tag "Kreatywna Europa"

Powrót do strony głównej
Instytucje

Wyniki tegorocznego konkursu wniosków w obszarze grantowym Tłumaczenia literackie

Najwyższa dotąd liczba beneficjentów z Polski, którzy w jednym terminie konkursu na najlepsze projekty w ramach Tłumaczeń literackich otrzymali dofinansowanie ze środków programu Kreatywna Europa!

Instytucje

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020

Głównym celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale programów europejskich

Instytucje

Plan pracy programu Kreatywna Europa na rok 2020

W Planie pracy dla komponentu Kultura na 2020 rok – ostatni rok funkcjonowania programu Kreatywna Europa w obecnej perspektywie budżetowej nie ma dużych zmian w stosunku do 2019 roku

Instytucje

Konferencja ENCATC “Diversity and sustainability at work. Policies and practices from culture and education”

Kongres odbędzie się w 2-5 października 2019 r. w Dijon we Francji. Jego głównym celem jest dokładne zbadanie znaczenia różnorodności w sektorach kultury i kreatywnym oraz zweryfikowanie, w jaki sposób różne inicjatywy są wdrażane w praktyce i w jaki sposób przyczyniają się do dyskursu na temat zrównoważonego rozwoju w tej dziedzinie

Instytucje

Projekty współpracy europejskiej

Terminy najbliższego konkursu wniosków: JESIEŃ 2019

Instytucje

Program KREATYWNA EUROPA na Warszawskich Targach Książki

Podczas spotkania przekażemy informacje o możliwościach i zasadach pozyskania dofinansowania z programu Kreatywna Europa na projekty w ramach obszaru grantowego Tłumaczenia literackie

Instytucje

Tłumaczenia Literackie – nabór wniosków o dotacje

W ramach obszaru grantowego „Tłumaczenia literackie” można uzyskać dofinansowanie na przekład pakietu od 3 do 10 już wydanych utworów beletrystycznych, niezależnie od gatunku

Szkolenia

SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW OBSZARU GRANTOWEGO TŁUMACZENIA LITERACKIE

10 kwietnia 2018 | Warszawa. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, lecz z uwagi na limit miejsc obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy. Zapisy trwają do 3 kwietnia 2018 roku.

Instytucje

Tłumaczenia Literackie – zdobądź dofinansowanie do 100 000 EUR

Kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka) niezależnie od gatunku: powieść, komiks, opowiadanie, sztuka teatralna, poezja, a także utwory dla młodych czytelników

Szkolenia

Wkrótce ruszą zapisy na szkolenie dla wnioskodawców Tłumaczeń Literackich

O granty mogą ubiegać się wydawcy lub wydawnictwa zarejestrowane w krajach uczestniczących w Programie, posiadające osobowość prawną od minimum 2 lat