Program wsparcia wydawniczego Boy-Żeleński 2020

Program wsparcia wydawniczego Boy-Żeleński 2020

Przegląd

Po raz kolejny Instytut Francuski zachęca do składania wniosków do najnowszej edycji Programu wsparcia wydawniczego„Boy-Żeleński”, w ramach którego możliwe jest dofinansowanie publikacji polskich tłumaczeń książek wydanych pierwotnie w języku francuskim.

Celem Programu jest:

-wprowadzenie na polski rynek książki francuskich lub frankofońskich autorów, zwłaszcza współczesnych, których niewiele lub żadne z dzieł nie było dotąd przetłumaczone na język polski,

-poszerzenie oferty francuskich książek na polskim rynku o gatunki dotychczas mało na nim obecne,

-włączenie do debaty publicznej i życia kulturalnego w Polsce francuskich lub frankofońskich autorów poruszających ważne zagadnienia współczesnego świata.

 

Ostateczny termin składania wniosków w ramach sesji 2020 Programu wsparcia wydawniczego Boy-Żeleński upływa 14. lutego 2020

 

W roku 2019, w ramach programu Boy-Żeleński, wspartych zostało 13 projektów, średnia wysokość przyznanych dotacji wyniosła 5800 zł.

 

Szczegółowe informacje (m.in. regulamin, formularz zgłoszeniowy)  TUTAJ

 

Kategorie: Instytucje