Tłumaczenia Literackie – nabór wniosków o dotacje

Tłumaczenia Literackie – nabór wniosków o dotacje

Przegląd

Program powstał z myślą o zwiększeniu dostępu do wysokiej klasy literatury europejskiej oraz wsparciu kulturowej i językowej różnorodności w Unii Europejskiej i innych krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura.

Konkurs przeznaczony jest dla wydawnictw zarejestrowanych w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura, posiadających osobowość prawną od minimum 2 lat na termin złożenia wniosku. Głównym celem jest zwiększenie dostępności wysokiej klasy literatury europejskiej oraz wsparcie kulturowej i językowej różnorodności w Unii Europejskiej, i innych krajach uczestniczących w komponencie Kultura programu Kreatywna Europa.

Dofinansowania przeznaczone są dla przekładów z jednego języka europejskiego na inny język europejski, przy czym kwalifikowane są języki urzędowe krajów uczestniczących w komponencie Kultura programu Kreatywna Europa oraz łacina i starożytna greka. W ramach obszaru grantowego Tłumaczenia literackie można uzyskać dofinansowanie na przekład pakietu od 3 do 10 już wydanych utworów beletrystycznych, niezależnie od gatunku. Otrzymane środki można przeznaczyć nie tylko na tłumaczenie, lecz także na marketing oraz promocję autorów i tłumaczy, wprowadzenie technologii cyfrowych do dystrybucji i promocji dzieł.

Więcej szczegółowych informacji TUTAJ

Kategorie: Instytucje