POLSCY TWÓRCY, POLSKA KULTURA czy GLOBALNE KONCERNY NOWYCH TECHNOLOGII?

POLSCY TWÓRCY, POLSKA KULTURA czy GLOBALNE KONCERNY NOWYCH TECHNOLOGII?

Przegląd

Członkowie Polskiej Izby Książki, reprezentującej wydawców, dystrybutorów i księgarzy polskiej branży wydawniczo-księgarskiej, wzywają polski rząd do jak najszybszego wdrożenia Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, uchwalonej przez Parlament Unii Europejskiej w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Członkowie PIK oczekują implementacji Dyrektywy do porządku prawnego z poszanowaniem własności intelektualnej twórców i prawa do rzetelnego wynagrodzenia za ich pracę.

Polska Izba Książki apeluje, aby ministerstwa odpowiedzialne za rozwój kultury i edukacji podjęły szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną na rzecz rzetelnej interpretacji ducha Dyrektywy i jej znaczenia dla polskich twórców i polskiej kultury, będącej podstawą dla rozwoju społeczeństwa i nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki.

Prace nad reformą unijnego prawa autorskiego trwały od 2016 roku. Ujednolicono przepisy dotyczące praw autorskich na terenie całej Unii Europejskiej i dostosowano prawa autorów do internetowych narzędzi kopiowania i rozpowszechniania. Zrównoważono siły trzech stron: autorów i właścicieli praw autorskich, użytkowników Internetu oraz właścicieli narzędzi do rozpowszechniania utworów w Internecie.

Zgodnie z diagnozą wybitnych światowych i polskich naukowców i ekspertów dalszy brak prawno-ekonomicznych zasad rozpowszechniania w Internecie treści objętych prawem autorskim szybko doprowadziłyby do upadku wolnej prasy i wolnej, wysokiej twórczości. Europa, wyznaczająca najwyższe standardy etyczne i kulturowe, chroni swoich twórców i branże kreatywne. Tak musi też czynić Polska. Nie tylko dlatego, że jesteśmy Członkiem Unii, ale przede wszystkim dlatego, że jest to w żywotnym interesie naszego kraju.

Stawianie tez, jakoby Dyrektywa oznaczała koniec wolności i kreatywnej aktywności w sieci oraz ograniczenie swobodnego wypowiadania się jest czystą, niezwykle szkodliwą demagogią. Zwalczanie Dyrektywy, to wspieranie wielkich koncernów nowych technologii, które czerpią zyski z obiegu treści w Internecie bez dzielenia się nimi z tymi, którzy te treści wytworzyli.

Przyjmując dyrektywę w sprawie praw autorskich Unia Europejska wykonała milowy krok ku wprowadzeniu etycznych zasad do Internetu. Czas na to, aby w Polsce także obowiązywał #internetfairplay.

Kategorie: Instytucje