Nowy wzór wniosku o dotację

3 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (w skrócie: rozporządzenie ws. ofert) . Także od 3 września br., należy posługiwać się nowymi formularzami wniosków, umów i sprawozdań.

W nowym rozporządzeniu ws. ofert wprowadzono dwa komplety wzorów formularzy:

  • zestaw wzorów formularzy dedykowany otwartym konkursom ofert (tzw. konkursom dotacyjnym) – formularze te dotyczą większości wniosków o dotacje składanych do samorządowych organów administracji publicznej;
  • zestaw wzorów formularzy dotyczących tzw. regrantingu (tryb z art. 14 ust 1a i 2 ustawy) – co jest nową procedurą konkursową, wprowadzoną nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.

 

więcej TUTAJ

 

 

za ngo.pl

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.