Ruszył nabór do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia na 2019 rok

Ruszył nabór do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia na 2019 rok

Przegląd

O stypendium może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy środkowo-wschodniej, która w terminie do 15 października 2018 roku złoży wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego (autorski projekt twórczy w dziedzinie filmu, fotografii, konserwacji dzieł sztuki, literatury/przekładu, muzealnictwa, muzyki, sztuk wizualnych, teatru, a także historii i krytyki filmu, muzyki, sztuki, teatru) w Instytucie Polskim w Kijowie/Mińsku lub bezpośrednio w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, do którego zostaną dołączone wymagane załączniki (przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie konkursu).

Osoby zakwalifikowane do programu Gaude Polonia otrzymują stypendium, w ramach którego przez pół roku przebywają w Polsce i pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury realizują swoje projekty w następujących dziedzinach: film, fotografia, historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru, konserwacja dzieł sztuki, literatura, muzealnictwo, muzyka, sztuki wizualne, teatr.

Konkursem objęte są stypendia półroczne w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku. Wysokość stypendium wynosi 3,5 tys. zł brutto miesięcznie. Nabór wniosków trwa do 15 października 2018 roku.

więcej szczegółów TUTAJ 

 

 

 

Kategorie: Instytucje