Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2017

Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2017

Przegląd

Biblioteka Narodowa opublikowała Sprawozdanie za rok 2017, zawierające komplet informacji na temat gromadzenia, udostępniania, opracowywania, konserwacji i ochrony zbiorów, a także prac naukowych, przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych podejmowanych przez Narodową Książnicę w minionym roku.

Biblioteka Narodowa zakończyła rok 2017 skatalogowaniem całości zasobu, będącego własnością Centralnej Biblioteki Państwa i należącego do narodowego zasobu bibliotecznego. Efekty działań rejestrujących zbiory pozwalają każdemu użytkownikowi na swobodne przeszukiwanie zasobów online z pełną świadomością, że ma on do dyspozycji wszystkie obiekty, których właścicielem jest Narodowa Książnica.

Zamknięcie podstawowego zadania pozwoliło na rozpoczęcie zadań nowych oraz zwiększenie zaangażowania w już realizowane, przede wszystkim poszukiwania publikacji polskich z okresu zaborów, kiedy BN nie istniała po wywiezieniu Biblioteki Rzeczypospolitej do Petersburga. Poszukiwania obejmą także publikacje, których swoje egzemplarze BN straciła w czasie drugiej wojny światowej. Do skompletowania pełnego Korpusu Publikacji Polskich brakuje nam według szacunków 30-40% wydań sprzed roku 1945. Zakończenie ewidencji zbiorów pozwala zwiększyć zakres prac nad kolekcjami historycznymi, stratami wojennymi polskich bibliotek oraz zbiorami wywiezionymi z Polski.

W 2017 r. zasób Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA przekroczył 2 miliony zeskanowanych obiektów. Jako obiekt dwumilionowy wybraliśmy urnę z prochami spalonych w czasie wojny przez Niemców setek tysięcy rękopisów, starodruków, map, rycin i nut z najcenniejszych kolekcji Biblioteki Narodowej – jako symbol tekstów, których nikt już nie przeczyta, źródeł historycznych, z których nikt już nie skorzysta, rysunków, których nikt już nie obejrzy…

POLONA jako największa w Polsce i jedna z największych w Europie bibliotek cyfrowych stale rozwija się w zakresie technologii, proponowanych darmowych usług oraz wielkości zasobu. BN nieustannie pracuje nad unowocześnianiem jej funkcjonalności. Obecnie jest to możliwe dzięki środkom europejskim z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dwóch największych w historii polskiego bibliotekarstwa projektów: e-usługa OMNIS, formalnie uruchomionego w roku 2016, i Patrimonium, rozpoczętego w 2017 r. Współpracujemy z poważnymi partnerami: w Polsce – z Biblioteką Jagiellońską, na świecie – z Biblioteką Narodową Francji.

Mieliśmy okazję do prezentowania polskich bibliotek, ich historii, teraźniejszości i prac rozwojowych w czasie światowego kongresu bibliotek i bibliotekarzy IFLA, który z inicjatywy Biblioteki Narodowej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i miasta Wrocław odbył się w Hali Stulecia we Wrocławiu w sierpniu 2017 r. Tygodniowe obrady zgromadziły ponad trzy tysiące bibliotekarzy z ponad 120 krajów z całego świata i kilkuset wolontariuszy. Kongres był też okazją do jednodniowych obrad Konferencji Dyrektorów Bibliotek Narodowych (CDNL) w Pawilonie Czterech Kopuł, na którym z uznaniem przyjęto zaprezentowane programy OMNIS i Patrimonium. Satysfakcjonująca jest dla nas dobra ocena organizacji i programu kongresu, formułowana przez uczestników. Warto przypomnieć, że kongresy IFLA odbyły się w Polsce dotychczas dwukrotnie – w 1937 i 1959 r., a zatem niemal 60 lat czekaliśmy na kolejny.

Szczęśliwie nieodmiennie Biblioteka Narodowa jest obdarzana specjalnym kredytem zaufania publicznego i chętnie przekazywane są jej bezcenne pomniki polskiej kultury. Dzięki licznym kontaktom krajowym i zagranicznym BN uzupełnia skarbiec Rzeczypospolitej o kolejne zabytki piśmiennictwa. W zeszłym roku BN nabyła w Paryżu sztambuch Cory Pinard z autografem wiersza Juliusza Słowackiego Le Cimetiere du Pere la Chaise, którego tekst znany był dotychczas tylko we fragmencie. Szczególnie wart podkreślenia jest zakup niemal kompletnego archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego, jednego z najwybitniejszych i najlepiej znanych na świecie polskich kompozytorów współczesnych.

Rok 2017 był jednym z najintensywniejszych w dziejach BN. Biblioteka Narodowa jednocześnie kończyła ważne projekty i rozpoczynała nowe. Cieszę się, że z tak znakomitym skutkiem dla użytkowników, samej BN, a także dla bibliotekarstwa polskiego i jego wizerunku na świecie. – czytamy we wstępie Dyrektora BN dr Tomasza Makowskiego.

 

Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2017 do pobrania w pliku PDF

 

 

Kategorie: Instytucje