Kolegium Tłumaczy – rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń

Kolegium Tłumaczy – rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń

Przegląd

Instytut Książki poinformował o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na pobyt w Krakowie w ramach Programu Kolegium Tłumaczy.

Kolegium Tłumaczy działa od 2006 roku. Do końca roku 2017, do Krakowa przyjechało 111 tłumaczy z  34 krajów (Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Finlandia, Francja, Gruzja, Holandia, Indie, Izrael, Japonia, Kolumbia, Korea Południowa, Kuba, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy).

Program pobytowy Kolegium Tłumaczy adresowany jest do wszystkich tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i początkujących.

Kandydat musi mieć przynajmniej jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem bądź w poważnej publikacji internetowej. Kandydaci mogą ubiegać się o pobyt od jednego do trzech miesięcy. Jest to typowy pobyt twórczy, jedyną ewentualną obligacją tłumacza jest wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tłumacze zakwaterowani są w domy pracy twórczej przy Instytucie Książki na ul. Z. Wróblewskiego 6.

W ramach pobytu studyjnego uczestnik otrzymuje:

  • zwrot kosztów podróży (w obie strony),
  • honorarium (2.000 PLN miesięcznie),
  • dostęp do internetu; pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami w ramach projektu realizowanego przez tłumacza.

Zasady zgłaszania się kandydatów:
Kandydaci zgłaszają się sami i przedkładają następujące dokumenty (wszystko wysyłane e-mailem):

  • życiorys (data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, działalność zawodowa),
  • pełna lista opublikowanych przekładów (i ewentualnie innych publikacji),
  • krótki opis prac przewidzianych na czas pobytu studyjnego (czyli nad jakim przekładem kandydat będzie pracował podczas pobytu, jakiego rodzaju badania/poszukiwania/konsultacje są potrzebne etc. Rozpatrywane będą wyłącznie projekty związane z przekładem konkretnych dzieł – a nie np. projekty badawcze, naukowe itd.),
  • informacja na temat preferowanego terminu i ilości miesięcy,
  • informacja na temat preferowanego tematu wykładu/zajęć dla studentów.
  • ewentualnie: rekomendacja (tłumacza z dużym dorobkiem, wydawcy, polonisty, instytucji kultury, polskiej placówki dyplomatycznej, ośrodka akademickiego).

Aplikacje na pobyt w 2019 roku przyjmowane są w terminie do 30 września 2018.

 

więcej zob.: http://instytutksiazki.pl/zagranica,4,program-kolegium-tlumaczy,31.html

Kategorie: Instytucje