Tag "MKiDN"

Powrót do strony głównej
Nagrody

Konkurs literacki z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu

Prace w postaci krótkiej formy literackiej prozą należy przesłać pocztą elektroniczną do 26 września 2022 r.

Wydarzenia

Eksperci: nowa ustawa reprograficzna będzie sprzeczna z przepisami UE

Zapraszamy do lektury artykułu, który ukazał się na stronie Press

Instytucje

MKiDN nabór wniosków o stypendia twórcze z początkiem lipca

Z początkiem lipca rozpocznie się w tym roku nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2023 r. Wysokość stypendium została zwiększona do 4000 zł brutto miesięcznie

Prawo

Ustawa o artystach zawodowych w kolejnym etapie prac legislacyjnych

Po kilkumiesięcznym procesie prac legislacyjnych obejmujących m.in. konsultacje publiczne oraz uzgodnienia międzyresortowe, Rządowe Centrum Legislacji opublikowało zaktualizowany projekt Ustawy o artystach zawodowych

Prawo autorskie

Resort Kultury – konsultacje dotyczące implementacji dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, której celem ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Instytucje

Powołane zostało Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

To nowatorska instytucja kultury, która zajmie się nie tylko twórczym, lecz również biznesowym wymiarem działalności kulturalnej

Instytucje

Wyniki odwołań do naboru do programów Ministra na rok 2022

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programów Czasopisma, Literatura, Partnerstwo dla książki i Promocja czytelnictwa

Instytucje

MKiDN głoszono listę laureatów konkursu o stypendia programu “Młoda Polska”

W XIX edycji programu złożono 821 wniosków.. Stypendium przyznano 102 osobom

Instytucje

MKiDN: wyniki naboru do programu „Kultura cyfrowa”

Ponad 4,8 mln zł na dofinansowanie 54 projektów w programie „Kultura cyfrowa”. Odwołania można składać do 18 marca 2022

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Partnerstwo dla książki” 2022

Odwołania należy składać w terminie do dnia 13 marca 2022 r.

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Literatura” 2022

Odwołania należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2022 r.

Instytucje

Ponad 43 mln zł dla bibliotek i niemal 3 mln zł dla małych księgarni

Programy wspierające rozwój czytelnictwa zostały rozstrzygnięte

Instytucje

„Ballady i romanse” – specjalny Program Ministra na rok 2022

Budżet programu na dofinansowania zadań w trybie konkursowym wynosi 3 mln 500 tys. zł. Wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie finansowe w kwocie od 10 tys. do 80 tys. zł

Instytucje

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło programy Ministra na rok 2022

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło 33 programy Ministra na 2022 rok

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Partnerstwo dla książki” 2021

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.
Odwołania można składać w terminie do dnia 20 marca 2021 r.

Instytucje

Pomoc socjalna dla twórców i artystów – od 1 marca wnioski obsługuje Narodowe Centrum Kultury

Dotychczas wypłacono prawie 14 tys. zapomóg na łączną kwotę prawie 25 mln zł.

Wydarzenia

Minister P. Gliński: w ciągu pięciu lat budżet na kulturę zwiększył się o ponad 40 proc.

Wsparcie dla kultury w czasie pandemii ma charakter holistyczny i wyraża odpowiedzialność polskiego państwa za polską kulturę. W ciągu pięciu lat budżet na kulturę zwiększył się o ponad 40 proc. – powiedział na sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu wicepremier Piotr Gliński

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Literatura” 2021

Odwołania należy składać w terminie do dnia 05 marca 2021 r.

Instytucje

Ponad 31 mln zł na rozwój cyfrowy domów kultury w całej Polsce!

Docelowo wsparcie otrzyma 200 samorządowych instytucji kultury, w tym biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Czasopisma” 2021

Odwołania należy składać w terminie do dnia 21 lutego 2020 r.