Tag "MKiDN"

Powrót do strony głównej
Instytucje

Wyniki naboru do programu „Literatura” 2019

Odwołania można składać w terminie do dnia 24 lutego 2019 r.

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Promocja czytelnictwa” 2019

Odwołania można składać w terminie do dnia 23 lutego 2019 r.

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Czasopisma” 2019

Odwołania należy składać w terminie do dnia 23 lutego 2019 r.

Wydarzenia

Piotr Gliński: nasz rząd zwiększył wydatki na kulturę o ponad 20 proc.

Powołaliśmy kwartalnik literacki »NAPIS«, powstaje Instytut Literatury. Uratowaliśmy PIW i Polskie Wydawnictwo Muzyczne przed śmiercią na rynku. – wylicza minister na łamach tygodnika

Instytucje

MKiDN i MSZ podpisały porozumienie w sprawie promocji polskiej kultury za granicą

Porozumienie wejdzie w życie z początkiem 2019 r. W pierwszym roku jego funkcjonowania zostało już zabezpieczone ponad 6 mln zł na utworzenie nowego programu skierowanego do narodowych i współprowadzonych instytucji kultury

Instytucje

Programy MKiDN na rok 2019

Instytucją zarządzającą programami: „Partnerstwo dla książki”, „Literatura”, „Czasopisma” i „Promocja czytelnictwa”, jest Instytut Książki

Instytucje

Ruszył nabór do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia na 2019 rok

O stypendium może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy środkowo-wschodniej, która w terminie do 15 października 2018 roku złoży wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego

Instytucje

Odwołania w programie „Literatura” rozpatrzone

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu Literatura

Instytucje Prawo autorskie

Polski rząd o wolności w Internecie

Polska nie poparła dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym zaproponowanej przez Komisję Europejską. Polska, wraz z innymi krajami zaproponowała korzystniejsze rozwiązania, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów UE

Prawo autorskie

Sejm uchwalił ustawę o zbiorowym zarządzaniu

Zakończył się parlamentarny etap procesu legislacyjnego, a ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta RP

Instytucje

Wyniki naboru do programu Literatura 2018

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił wyniki naboru. Odwołania można składać do 25 czerwca 2018

Instytucje

Odwołania w programie „Promocja czytelnictwa” rozpatrzone

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej

Instytucje

Rozpatrzenie odwołań w ramach programu „Partnerstwo dla książki”

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu

Instytucje

Odwołania w ramach naboru do programu „Czasopisma”

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu „Czasopisma”

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Promocja czytelnictwa” 2018

Odwołania można składać w terminie do dnia 21 maja 2018 r

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Czasopisma” 2018

Odwołania należy składać w terminie do dnia 21 maja 2018 r.

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Partnerstwo dla książki” 2018

Odwołania należy składać w terminie do dnia 21 maja 2018 r.