Tag "MKiDN"

Powrót do strony głównej
Prawo autorskie

Resort Kultury – konsultacje dotyczące implementacji dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, której celem ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Instytucje

Powołane zostało Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

To nowatorska instytucja kultury, która zajmie się nie tylko twórczym, lecz również biznesowym wymiarem działalności kulturalnej

Instytucje

Wyniki odwołań do naboru do programów Ministra na rok 2022

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programów Czasopisma, Literatura, Partnerstwo dla książki i Promocja czytelnictwa

Instytucje

MKiDN głoszono listę laureatów konkursu o stypendia programu “Młoda Polska”

W XIX edycji programu złożono 821 wniosków.. Stypendium przyznano 102 osobom

Instytucje

MKiDN: wyniki naboru do programu „Kultura cyfrowa”

Ponad 4,8 mln zł na dofinansowanie 54 projektów w programie „Kultura cyfrowa”. Odwołania można składać do 18 marca 2022

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Partnerstwo dla książki” 2022

Odwołania należy składać w terminie do dnia 13 marca 2022 r.

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Literatura” 2022

Odwołania należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2022 r.

Instytucje

Ponad 43 mln zł dla bibliotek i niemal 3 mln zł dla małych księgarni

Programy wspierające rozwój czytelnictwa zostały rozstrzygnięte

Instytucje

„Ballady i romanse” – specjalny Program Ministra na rok 2022

Budżet programu na dofinansowania zadań w trybie konkursowym wynosi 3 mln 500 tys. zł. Wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie finansowe w kwocie od 10 tys. do 80 tys. zł

Instytucje

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło programy Ministra na rok 2022

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło 33 programy Ministra na 2022 rok

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Partnerstwo dla książki” 2021

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.
Odwołania można składać w terminie do dnia 20 marca 2021 r.

Instytucje

Pomoc socjalna dla twórców i artystów – od 1 marca wnioski obsługuje Narodowe Centrum Kultury

Dotychczas wypłacono prawie 14 tys. zapomóg na łączną kwotę prawie 25 mln zł.

Wydarzenia

Minister P. Gliński: w ciągu pięciu lat budżet na kulturę zwiększył się o ponad 40 proc.

Wsparcie dla kultury w czasie pandemii ma charakter holistyczny i wyraża odpowiedzialność polskiego państwa za polską kulturę. W ciągu pięciu lat budżet na kulturę zwiększył się o ponad 40 proc. – powiedział na sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu wicepremier Piotr Gliński

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Literatura” 2021

Odwołania należy składać w terminie do dnia 05 marca 2021 r.

Instytucje

Ponad 31 mln zł na rozwój cyfrowy domów kultury w całej Polsce!

Docelowo wsparcie otrzyma 200 samorządowych instytucji kultury, w tym biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Czasopisma” 2021

Odwołania należy składać w terminie do dnia 21 lutego 2020 r.

Instytucje

Rozstrzygnięcie Konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2021 rok

Stypendia zostały przyznane 399 osobom. Łączna kwota przyznanych stypendiów wynosi 13 093 500 zł.

Instytucje

Nabór wniosków do programów Ministra przedłużony do 3 grudnia

Według MKiDN wydłużenie terminu powinno umożliwić wszystkim zainteresowanym poprawne złożenie aplikacji

Instytucje

MKiDN: ludzie kultury będą objęci postojowym i zwolnieniem z ZUS

Świadczenie postojowe i zwolnienie freelancerów ze składek ZUS to postulaty zgłaszane w ostatnich tygodniach przez środowiska twórcze

Instytucje

MKIDN wnioskuje o objęcie artystów nową Tarczą Antykryzysową

Dotychczas na wsparcie socjalne dla twórców i artystów MKIDN przeznaczyło już prawie 20 mln zł, a całkowita wartość wsparcia dla sektora kultury szacowana jest na ponad 6 mld zł