MKiDN

Powrót do strony głównej
Nagrody

Konkurs literacki z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu

Prace w postaci krótkiej formy literackiej prozą należy przesłać pocztą elektroniczną do 26 września 2022 r.

Instytucje

MKiDN nabór wniosków o stypendia twórcze z początkiem lipca

Z początkiem lipca rozpocznie się w tym roku nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2023 r. Wysokość stypendium została zwiększona do 4000 zł brutto miesięcznie

Prawo

Ustawa o artystach zawodowych w kolejnym etapie prac legislacyjnych

Po kilkumiesięcznym procesie prac legislacyjnych obejmujących m.in. konsultacje publiczne oraz uzgodnienia międzyresortowe, Rządowe Centrum Legislacji opublikowało zaktualizowany projekt Ustawy o artystach zawodowych

Prawo autorskie

Resort Kultury – konsultacje dotyczące implementacji dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, której celem ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Instytucje

Wyniki odwołań do naboru do programów Ministra na rok 2022

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programów Czasopisma, Literatura, Partnerstwo dla książki i Promocja czytelnictwa

Instytucje

Kultura dostępna. Wyniki naboru programu

Spośród wszystkich aplikujących podmiotów zostało wyłonionych 112 beneficjentów, do których trafi łączna kwota dofinansowania 5 000 000 złotych

Instytucje

MKiDN głoszono listę laureatów konkursu o stypendia programu “Młoda Polska”

W XIX edycji programu złożono 821 wniosków.. Stypendium przyznano 102 osobom

Instytucje

MKiDN: wyniki naboru do programu „Kultura cyfrowa”

Ponad 4,8 mln zł na dofinansowanie 54 projektów w programie „Kultura cyfrowa”. Odwołania można składać do 18 marca 2022

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Partnerstwo dla książki” 2022

Odwołania należy składać w terminie do dnia 13 marca 2022 r.

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Literatura” 2022

Odwołania należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2022 r.

Prawo

Realna szansa na VAT 0 proc. na książki od połowy 2022 r.?

Na stronie MKiDN pojawiła się informacja o działaniach jakie podjęły  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Finansów w zakresie wprowadzenie stawki VAT 0 proc. na książki i czasopisma oraz utrzymania obniżonej stawki VAT na dzieła sztuki

Instytucje

Ponad 43 mln zł dla bibliotek i niemal 3 mln zł dla małych księgarni

Programy wspierające rozwój czytelnictwa zostały rozstrzygnięte

Instytucje

„Ballady i romanse” – specjalny Program Ministra na rok 2022

Budżet programu na dofinansowania zadań w trybie konkursowym wynosi 3 mln 500 tys. zł. Wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie finansowe w kwocie od 10 tys. do 80 tys. zł

Instytucje

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło programy Ministra na rok 2022

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło 33 programy Ministra na 2022 rok

Wydarzenia

Minister P. Gliński: w ciągu pięciu lat budżet na kulturę zwiększył się o ponad 40 proc.

Wsparcie dla kultury w czasie pandemii ma charakter holistyczny i wyraża odpowiedzialność polskiego państwa za polską kulturę. W ciągu pięciu lat budżet na kulturę zwiększył się o ponad 40 proc. – powiedział na sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu wicepremier Piotr Gliński

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Literatura” 2021

Odwołania należy składać w terminie do dnia 05 marca 2021 r.

Instytucje

Ponad 31 mln zł na rozwój cyfrowy domów kultury w całej Polsce!

Docelowo wsparcie otrzyma 200 samorządowych instytucji kultury, w tym biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Czasopisma” 2021

Odwołania należy składać w terminie do dnia 21 lutego 2020 r.

Instytucje

Rozstrzygnięcie Konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2021 rok

Stypendia zostały przyznane 399 osobom. Łączna kwota przyznanych stypendiów wynosi 13 093 500 zł.

Instytucje

Nabór wniosków do programów Ministra przedłużony do 3 grudnia

Według MKiDN wydłużenie terminu powinno umożliwić wszystkim zainteresowanym poprawne złożenie aplikacji