Od Matrasa Katowice do Matrasa Katowice

Od Matrasa Katowice do Matrasa Katowice

Większość z nas pamięta jak rozpoczynał Matras od swojego oddziału w Katowicach.
Obecnie nadal Matras w Katowicach jest najlepszy i wszystko wskazuje na to, że
w strategii rozwoju firmy pozostanie jako jedyny oddział tej firmy (nawet jeśli
Katowice zostaną przeniesione do Warszawy). Pozostali hurtowi gracze na rynku
książki mogą spać spokojnie. Matras jako hurtownik im nie zagrozi raczej będzie
ich partnerem w interesach. Wszyscy oni będą „zmuszeni” w przyszłości sprzedawać
książki przez księgarnie Matrasa.

Tab. 1. Rozwój strategii Matrasa do 2005 roku w dwóch scenariuszach

Kryterium

Strategia ?trzeciego gracza?

Strategia koncentracji

Profil firmy

Hurtownik i detalista

Detalista

Liczba księgarń

100-150

250

Pozycja na rynku

Detal: pierwsza lub druga

Hurt: druga lub trzecia

Detal: pierwsza

Hurt: ?????

Dystrybucja do własnych księgarń ma dla Matrasa charakter strategiczny. Hurt
zewnętrzny stanowi zasadnicze źródło pokrycia kosztów stałych funkcjonowania sieci,
która w przyszłości może podlegać konsolidacji. Odbiorcami hurtowymi Matrasa są
biblioteki (ok. 100 placówek), księgarnie (ok. 1500) oraz 1900 innych odbiorców;
szkół, instytucji publicznych, placówek handlowych sprzedających niewielką ofertę
książek. Strategia „trzeciego gracza” przynosi obecnie Matrasowi najlepsze efekty.
Według Matrasa strategia „koncentracji” związana jest z pozyskaniem dodatkowych
źródeł finansowania. Czyli kto kupi Matrasa?

Tab. 2. Grupa Matras – skonsolidowany rachunek wyników za lata 2000-2005 w strategii
„trzeciego gracza” 

W tys. PLN

2000 r

2001 r

2002 r

2003 

9 m-cy

2003 prognoza

2005 prognoza

Przychody

93422

119674

132409

106800

142 650

170 000

Zysk brutto

    -507

  -4666*

    -886

    1912

    1 200

    5 000

* strata wynikła z przejęcia Matras Wrocław

Tab. 3 Matras Wrocław – plany i realizacja 

 

Plan

Realizacja

Ilość księgarń 2003

14

17

Ilość księgarń plan 2005

25

 

Sprzedaż 9 m-cy 2003

19 mln zł

18,5 mln zł

Wynik brutto 9 m-cy 2003

– 180 tys zł

+ 50 tys zł

Tab. 4. Udział detalu i hurtu w obrotach Matrasa (w cenach zakupu od wydawców)

 

2002

2003 prognoza

Detal w tys zł

Ca 42 000 *

Ca 52 000 *

Hurt w tys zł

Ca 63 000 *

Ca 52 000 *

* dane liczbowe pochodzą z wykresu graficznego i podawane są w przybliżeniu

Porównując dane z tabel 2 i 4 widać wyraźnie, że wzrost obrotów Matras zawdzięcza
tylko rozwojowi sieci księgarń własnych i przejmowaniu marży detalicznej. Obroty
z wydawcami utrzymują się na tym samym poziomie.

Udział poszczególnych spółek w dochodach (marży) Grupy Matras

Katowice – 33% 

Gdańsk – 19% 

Bydgoszcz – 19% 

Wrocław – 15% 

Warszawa – 7% 

Grupa Matras – 7%

W najbliższych miesiącach dojdzie do konsolidacji w grupie. Matras Warszawa zostanie
przyłączony do Matrasa Wrocław. Matras Gdańsk zostanie przyłączony do Matrasa
Bydgoszcz. To połączenie ma dać w przyszłym roku Matrasowi oszczędności na poziomie
ok. 1,5 mln zł (zmniejszenie powierzchni magazynowej oraz zwolnienie ok. 50 osób).
Nastąpi dalsza standaryzacja sprzedaży, logistyki, informatyki i procedur księgowych.
Połączone zostaną Aktywa i Pasywa firm łączonych. Należności i zobowiązania firm
przejmowanych zostaną przejęte przez firmy przejmujące.

Struktura grupy po konsolidacji: 

A) Grupa Matras 

B) Matras Bydgoszcz z oddziałami w Gdańsku i Olsztynie 

C) Matras Katowice 

D) Matras Wrocław z oddziałami w Warszawie, Łodzi i Jeleniej Górze

Według Matrasa połączone Oddziały skupione są w miejscach w których jest kadra,
która pokazała, że sobie poradzi dzięki temu Matras będzie działał bardziej efektywnie.

Osoby zainteresowane informujemy, że Matras nie przewiduje sytuacji w której
księgarnie będą mogły indywidualnie zamawiać książki od wydawców. W zamian za
to wydawcy będą mogli sami decydować czy będą dostarczać książki przez Grupę Matras
czy bezpośrednio do oddziałów (oczywiście do czasu kiedy w procesie dalszej konsolidacji
zostanie tylko jeden najlepszy oddział Matras Katowice)

Na podstawie informacji uzyskanych na spotkaniu u Prószyńskiego Opracował Jacek
Włodarczyk

 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.