O Azymucie na spotkaniu u Prószyńskiego

O Azymucie na spotkaniu u Prószyńskiego
We wtorek 22 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie wydawców w siedzibie
wydawnictwa Prószyński i S-ka.  
 
Spotkanie prawie w całości zostało poświęcone OSDW Azymut. W spotkaniu uczestniczyli
prezes zarządu Azymutu i zarazem PWN Ryszard Knauff, członek zarządu Andrzej Nadolski
i członek rady nadzorczej Barbara Jóźwiak. Odpowiadajac na pytania wydawców przedstawili
obecną sytuację finansową firmy i zmiany w strategii działania.
 
Prezes Knauff powiedział, że u przednia strategia przewidywała wzrost sprzedaży
za wszelką cenę, nawet wtedy, gdy przynosiła straty. Obecna strategia przewiduje
maksymalne obniżenie kosztów. Wielokrotnie podkreślał, że „w 95% to, gdzie obecnie
jest Azymut, to wina samego Azymutu”.
 
Wyniki finansowe.
 
Sprzedaż w 2002r. była na poziomie sprzedaży z 2001r., czyli ok. 136 mln zł.
Kolejny rok firma przynosi stratę – 9 mln zł.  
 
Strata za 2002r. będzie finansowana w nastepujacy sposób:
1 mln zł – gotówka (m.in. z oszczęności na czynszu)

6 mln zł – przeterminowane należności od grupy PWN

2 mln zł – przeterminowane należności od podmiotów spoza grupy.
 
Przez ostatnie 3 lata firma przyniosła w sumie 40 mln straty. Strata z poprzednich
lat  finansowana jest wydłużonymi terminami płatności, kredytami, gotówką od PWN.
Celem finansowym na 2003r. jest wygenerowanie dodatniego wyniku netto przy sprzedaży
na poziomie z 2002r.

>W ramach szukania oszczędności obniżono pensje o 25%. Planuje się zmniejszenie
liczby samochodów. Zatrudnionych jest obecnie 140 osób.

Oszczędności z tytułu przeniesienia siedziby z ul. Kolejowej na ul. Suwak 5 szacuje
się na ok. kilkuset tysięcy złotych na samym czynszu. Będzie następowała dalsza
koncentracja działań logistycznych. Od stycznia PWN przejmuje wszystkie działania
logistyczne prowadzone poza grupą. Zamknięto magazyn prowadzony przez PZWL w Dziekanowie,
a książki przeniesiono do magazynu centralnego w Łodzi. 
 
Z końcem marca przestaną funkcjonować oddziały terenowe, znikną wzorcownie i
oddziałowy telemarketing. Działania te przejmą oddziały w Warszawie i Łodzi. Planowane
jest także stworzenie działu obsługi klienta w Łodzi.  Zniknie podział Azymutu
na 6 oddziałów. Teraz bedzie obowiązywał podział na rejon centralny (obsługujacy
także wschód kraju), północny, zachodni i południowy. Będzie tylko jeden dyrektor
sprzedaży – Wiesław Kalinowski.
 
Obecnie w firmie trwa przeglądanie umów zarówno z księgarzami jak i wydawcami.
Kontynuowane będą tylko te, na których Azymut nie traci.
 
Obecnie Azymut współpracuje z 150 wydawcami, liczba ta docelowo powinna wynieść
130.   Zapewniano, że kryterium wyboru nie będzie wielkość wydawnictwa, ale jego
elastyczność na zmiany. Rozmowy w sprawie renegocjacji umów rozpoczną się od przyszłego
tygodnia i potrwają kilka miesięcy. Zapewniano, że przedmiotem rozmów nie będzie
negocjowanie wyższych rabatów. Nacisk ma zostać położony na inne aspekty współpracy,
np. prawo zwrotu.

Firma nie współpracuje  z tymi wydawcami, którzy sprzedają książki na faktury
zamknięte lub za gotówkę.

Azymut nadal chce świadczyć usługi na terenie całego kraju. Obecnie obsługuje
1200 odbiorców: księgarnie i hurtownie. Połowa z nich to firmy obsługiwane bezpośrednio
przez 40 przedstawicieli handlowych.

W ostatnim czasie ograniczono liczbę przedstawicieli i nie jeżdżą oni już do
małych księgarń. Obowiązek pozyskiwania nowych zamówień przeszedł na telemarketing.
 
Tak jak w przypadku wydawców, zmianie ma ulec model współpracy z księgarzami.
Ma zostać wypracowany jeden system rabatowy i prawa zwrotu, gdyż obecne są zbyt
skomplikowane.

Zaznaczono, że coraz ważniejszym kanałem sprzedaży stają się hipermarkety. 

Udział publikacji PWN w sprzedaży Azymutu w 2002r. wyniósł ok. 65%, (w 2001r.
– 50%). W 2003r. ma nadal następować spadek sprzedaży na książkach spoza grupy.

Przedstawiciele Azymutu powiedzieli, że jest to wynikim polityki prowadzonej
przez wydawców, którzy nie mają zaufania do Azymutu i wstrzymują dostawy zamówień.
Według ich obliczeń ok. 20% zamówień nie jest realizowana, bo towar nie jest dostarczany.

>Płatności wobec wydawców.

Azymut chce w 2003r. wydłużyć terminy płatności, z obecnych 120 dni do 134 – 141. Przedstawiciele Azymutu
powiedzieli, że chcą oferować regularną płatność, ale w długim terminie.

> Przyszłość Azymutu

Zapewniano, że celem jest jak najlepsze wykorzystanie Azumtu na rzecz grupy PWN,
jednak nie kosztem pozostałych wydawców. W tej chwili nie ma planów sprzedaży
Azymutu. Od jakiegoś czasu właściciel (PWN) rozważa zmianę akcjonariatu. Prowadzone
są rozmowy, które mogłyby wprowadzić nowego inwestora do firmy.

>>Na koniec spotkania poruszono sprawę powstania grupy cen detalicznych. Sprawa
jest o tyle pilna, że jak powiedział Sławomir Górzyński, prace w Ministerstwie
Kultury nad projektem cen detalicznych są dość zaawansowane.

W skład grupy weszli: Ewa Berus, Sławomir Górzyński, Czesław Apiecionek, Michał
Szewielow, Jan Kijewski, Bogdan Szymanik, Dorota Malinowska-Grupińska, Grażyna
Nowicka, Danuta Koper.

Reakcje osób obecnych na sali pokazują, że w środowisku nie ma konsensusu w tej
sprawie. Rozważa się przesłanie ankiety, aby wszyscy zainteresowani wypowiedzieli
się.

 

 

 

 

 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.