Wydawnictwo Literackie w 2000 roku

Wydawnictwo Literackie w 2000 roku

Wydawnictwo Literackie w 2000 roku

Dyrektor – Barbara Drwota

Redaktor Naczelny – Małgorzata Nycz

Kierownik Działu Marketingu i Promocji – Grzegorz Głódkowski

Kierownik Działu Handlowego – Marta Bukowska

Szef Promocji – Krzysztof Lisowski

Rok 2000 to dla Wydawnictwa Literackiego czas szczęśliwego spełnienia zamierzeń
i wymiernego sukcesu. Przypomnieć należy, że po transformacji ustrojowej sprzed
dekady, która postawiła WL w trudnej sytuacji, w 1993 roku zespół wziął sprawy
w swoje ręce, wprowadzając ostatecznie w roku 1996 program naprawczy. Restrukturyzacja
z nim związana pozwoliła dokonać istotnej zmiany jakościowej. Niestety, nie wszystkie
działy WL uległy wystarczającej transformacji i rok 1998 przyniósł załamanie.
Po tych trudnościach, po restrukturyzacji działu handlu, wzmocnieniu działu promocji
i marketingu, wydawnictwo pod nowym kierownictwem, nowoczesne i odmłodzone, od
początku 1999 roku może pochwalić się imponującą dynamiką wzrostu. Niestraszne
nam utyskiwania i narzekania branży wydawniczej na kryzys rynku książki. Znakomici
autorzy i interesujące tytuły to gwarancja sukcesu wydawniczego w warunkach gospodarki
rynkowej. Dlatego jako nieliczni wydawcy możemy poszczycić się w br. 50 % wzrostem
obrotów .

W mijającym roku zwiększyliśmy średnie nakłady i liczbę tytułów, a co ważniejsze
pomnożyliśmy ilość bestsellerów. Najważniejszym osiągnięciem pozostaje jednak
consensus pracowników WL i władz wojewódzkich w sprawie prywatyzacji przedsiębiorstwa.
Jesteśmy głęboko przekonani, że przyszły rok zaczniemy od finalizacji tej najważniejszej
dla wydawnictwa w ostatnich latach sprawy.

Kończący się rok zapisał się w historii wydawnictwa nie tylko jako okres wielkich
nazwisk (Stanisław Lem, ks. Jan Twardowski, Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Pilch,
Wisława Szymborska) i bestsellerowych tytułów (patrz zał. nr 3), ale także jako
czas niezwykłych spotkań i szalonych promocji.

Należy więc wspomnieć, że w tym roku gościliśmy m. in.: ks. Jana Twardowskiego,
Przemysława Czaplińskiego, Czesława Miłosza, Dorotę Terakowską, Tadeusza Różewicza,
Jerzego Pilcha, Ludwika Jerzego Kerna, Andrzeja Chwalbę, Andrzeja Wajdę i innych.
Wśród tych wszystkich spotkań i promocji wypada jednak wyróżnić niezapomnianą,
niestety ostatnią, wizytę Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (maj 2000), jak zwykle
obfitującą w liczne refleksje dyskusję ze Stanisławem Lemem (październik) oraz
przezabawne, urocze i już legendarne „kolegium redakcyjne” z udziałem Wisławy
Szymborskiej i jej gości (grudzień).

Nie baliśmy się także podjąć niekonwencjonalnych działań w dziedzinie reklamy
i promocji. Wielu komentarzy i omówień na łamach prasy branżowej doczekały się
billboardy (Okamgnienie Lema, Pod Mocnym Aniołem Pilcha) oraz nasza ekspansja
w Internecie. Szczególnie w tym drugim wypadku jesteśmy dumni, gdyż zdecydowana
większość wydawnictw wykazuje daleko posuniętą wstrzemięźliwość w przypadku tego
nowego medium, nie dostrzegając związanych z tym nowych możliwości. Godne podkreślenia
jest to, iż jako pierwsi w Polsce zdecydowanie i odważnie, bez niepotrzebnych
półśrodków, podjęliśmy się współpracy z największymi krajowymi portalami internetowymi.
A to dopiero początek.

Działając niekonwencjonalnie, nie zapominamy o tym, co stanowi fundament naszego
wydawnictwa – szczególny znak jakości, najwyższy standard edytorski. W mijającym
roku kontynuowaliśmy znane już kolekcje dzieł zebranych i serie, zaprezentowaliśmy
większą niż w latach ubiegłych liczbę nowych pozycji literatury pięknej i co szczególnie
godne podkreślenia, jako jedyni w warunkach gospodarki rynkowej na taką skalę
oferowaliśmy naukowe edycje klasyki.

Po sukcesie ubiegłorocznych wydań książek z dziedziny edukacyjnej – słowników,
samouczków językowych, słowników języków obcych – kontynuujemy prace nad dalszym
rozwojem sektora edukacyjnego. Najlepszym tego przykładem była edycja pierwszego
z czterech podręczników akademickich historii Polski: Historii Polski 1795-1918
autorstwa prof. Andrzeja Chwalby, uhonorowanej przed paroma dniami prestiżową
Nagrodą KLIO i trwale już obecną w obowiązkowym spisie lektur niemal wszystkich
wyższych uczelni w Polsce.

Naszych autorów i ich publikacje odznaczono wieloma nagrodami, wśród wyróżnionych
znaleźli się m.in. Andrzej Chwalba, Aleksander Fiut, ks. Jan Twardowski, Jolanta
Stefko, Piotr Szewc, Przemysław Czapliński i Piotr Śliwiński, Michał Paweł Markowski,
Ludwik Jerzy Kern, Stanisław Lem i Tomasz Fiałkowski. Seria Pisarze Języka Niemieckiego
została wyróżniona prestiżową Nagrodą miesięcznika „Literatura na Świecie” w kategorii
inicjatyw wydawniczych.

Na zakończenie warto wspomnieć o „Kurierze WL”, którego czwarty świąteczny numer
ukazał się w dziesięciotysięcznym nakładzie, a gości, jakich mamy przyjemność
zapraszać na jego łamy, nie powstydziłoby się żadne pismo literackie.

Kategorie: Literatura, Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.