Sytuacja w hurtowni SEZAM w Krakowie – restrukturyzacja i determinacja do dalszego działania

Sytuacja w hurtowni SEZAM w Krakowie – restrukturyzacja i determinacja do dalszego działania

19 września Zarząd FHU MWZ Sezam w Krakowie zgłosił do Sądu wniosek o otwarcie postępowania układowego.

Maria Zając, Prezes Hurtowni, tak mówi o przyczynach trudnej sytuacji hurtowni: „Następująca począwszy od roku 2000 reorientacja polityki wydawców edukacyjnych wobec partnerów hurtowych, polegająca na silnym rozproszeniu obrotu, doprowadziła do osłabienia kondycji finansowej dużych hurtowni na rynku, w tym również SEZAMU. Spowodowało to konieczność dokonania gruntownej reorganizacji funkcjonowania firmy tak, aby przystosować ją do pracy w warunkach silnej konkurencji, co różni się istotnie od wcześniejszej formuły organizacyjnej o charakterze usługowym.”

Działania restrukturyzacyjne rozpoczęto po ubiegłorocznym sezonie podręcznikowym. Radykalnie ograniczono koszty zatrudnienia – od czerwca br. zwolniono 12 osób, obecnie pracują 23 osoby, zawieszono działalność trzech oddziałów, zredukowano zapasy towarów. Maria Zając jest zadowolona ze skutków tych zmian. „Koszty ogółem spadły w skali miesiąca z poziomu 330 tys. do 160 tys.” Dodaje, że w okresie zmian i reorganizacji sposobu funkcjonowania firmy nastąpił spadek obrotów, nie pozwalający w krótkim czasie zdyskontować efektów pozytywnych zmian.

„MWZ SEZAM w dalszym ciągu realizuje program restrukturyzacyjny, dzięki czemu na koniec września br. była możliwa redukcja kosztów działalności o kolejne 60 tys. w skali miesiąca. Pozwala to już przy przyjęciu propozycji układowych na stabilne funkcjonowanie firmy i rozwój. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego i zgoda Wierzycieli na propozycje w nim zawarte pozwoliłaby więc na rozliczenie się z zaległych wierzytelności i dała szansę na dalszą działalność, stwarzając perspektywę wyjścia z obecnej tak trudnej sytuacji finansowej.”

Hurtownia wysłała do każdego z wydawców wstępne propozycje układowe. Proponowane są trzy warianty spłaty zobowiązań, w zależności od ich wysokości – 3 miesiące, 3 lata oraz 5 lat dla największego wierzyciela – WSiP. Jeżeli układ zostałby zaakceptowany przez wydawców, to nie wyklucza się możliwości finansowania zewnętrznego, np. kredytem bankowym.

Ważniejszym elementem układowym są obecne warunki współpracy z WSiP – SEZAM nie jest obciążony kosztami finansowania zapasów oraz należności.

Maria Zając zapewnia w imieniu Zarządu o determinacji do dalszego działania i współpracy z Wydawcami. Zapewnia o terminowych spłatach wszystkich bieżących zobowiązań powstałych po złożeniu wniosku o otwarcie postępowania układowego oraz dotrzymaniu wszystkich warunków układu. „Współpraca z Wydawcami, na którą liczymy po zawarciu układu, winna zapewnić wypracowanie poziomu obrotów i zysków, które zrekompensują poniesione straty wszystkim naszym Wierzycielom”.

AK

 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.