Ekonomia w Poznaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Ekonomia w Poznaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu wydaje książki naukowe i dydaktyczne z zakresu szeroko rozumianej ekonomii. 
Autorami większości wydawanych książek są pracownicy Uczelni. 
W Wydawnictwie ukazują się również tłumaczenia pozycji zagranicznych. W ofercie handlowej znajdują się publikacje prezentujące zagadnienia: teorii organizacji i zarządzania, handlu i usług, marketingu, ekonomiki produkcji, ekonomiki konsumpcji, finansów przedsiębiorstw, ubezpieczeń, rachunkowości, matematyki, ekonometrii, demografii, statystyki, polityki społecznej, jak również pozycje z zakresu nauk społecznych: filozofii, psychologii, socjologii i politologii.

Oficyna jest finansowana ze środków uczelnianych. Uzyskane zyski dzielone są pomiędzy autorów a uczelnię. Zarówno w roku 2000 jak i w 2001 MEN dofinansowało 4 tytuły (monografie). W niewielkim stopniu publikacje dofinansowywane są także ze środków pozyskanych przez autorów. 

Sprzedaż książek Wydawnictwa AE prowadzi powstała w styczniu 1999 r. Księgarnia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Sp. z o.o., w dwóch punktach Poznania: w Collegium Altum, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 oraz w budynku głównym AE, przy al. Niepodległości 10. 
Księgarnia jest jednoosobową spółką, której właścicielem jest Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Największą grupę klientów stanowią studenci AE (również z zamiejscowych ośrodków prowadzonych przez AE). Za pośrednictwem Księgarni publikacje Wydawnictwa trafiają do innych księgarń i hurtowni (w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Katowicach). Realizowane są również zamówienia listowne i poprzez Internet (ok. 10-20 % sprzedaży)

Wydawnictwo promuje swoje książki poprzez udział w Targach – jako jedyne wydawnictwo nieuniwersyteckie (spośród wydawnictw akademickich) bierze udział w Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie. Można ich publikacje spotkać także na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, Krajowych Targach Książki Akademickiej ,,ATENA", Wrocławskich Targach Książki Naukowej oraz Targach Książki w Krakowie. Swoje publikacje prezentowało również na wystawach polskiej książki naukowej w Paryżu, Londynie, Lwowie, Rzymie, Wilnie i Sztokholmie.

Dwa razy do roku ukazuje kolorowy katalog (w marcu i październiku),  liczący ponad 60 stron i przeznaczony jest do dystrybucji na targach, wystawach. Dołączany jest do wysyłek pocztowych oraz wysyłany do bibliotek uczelnianych.

Formą reklamy jest korzystanie z bezpłatnego drukowania informacji o nowościach w pismach branżowych: ,,Forum Akademickie", ,,Nowe Książki".  W zamian za bezpłatną reklamę fundowane są książki jako nagrody w konkursach prowadzonych przez lokalną prasę. Wydawnictwo posiada własną stronę w Internecie www.wydawnictwo-ae.pl

Rocznie nakładem oficyny ukazuje się 70-80 tytułów (800-1000 arkuszy wydawniczych). Łączny nakład publikacji wydanych w 2000 r. wyniósł 75 tys. egz.

Podczas, gdy z Frankfurtu dochodzą do nas wieści o tzw. dynamicznym uczeniu i innych kosmicznych wynalazkach mogących znaleźć zastosowanie właśnie w wydawnictwach akademickich, nas czeka przełamanie jeszcze wielu pośrednich barier, jak np. nieufności wobec zadomowionej już na świecie techniki druku na żądanie. Chociaż jest to w tej chwili najlepsze rozwiązanie dla wszystkich wydawnictw niskonakładowych korzystają z niego niewliczni, i niestety prezentowane powyżej wydawnictwo do nich się nie zalicza.

KG

> Nowy rok akademicki i nowe uczelnie. Studenci w liczbach.
Naukę rozpocznie blisko 7 proc. więcej studentów. 
> "Zawsze jest tak, że gdy nam się książka z jakichś powodów nie podoba, to autor zawsze ją gdzieś wyda, nie ma siły" – rozmowa z Alicją Rutkowską, prezes Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego

Kategorie: Rynek w liczbach

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.