Nowy "Słownik angielsko-polski i polsko-angielski" już w przyszłym roku. Rozmowa z Elzbietą Sobol, redaktor naczelną Słowników PWN (rozmowa z dnia 03.10.01).

Nowy "Słownik angielsko-polski i polsko-angielski" już w przyszłym roku. Rozmowa z Elzbietą Sobol, redaktor naczelną Słowników PWN (rozmowa z dnia 03.10.01).

Przegląd

WWW: Jaki typ książek publikuje pani dział i ile osób w nim pracuje?

Jako Redaktorowi Naczelnemu Słowników PWN podlegają mi dwie redakcje: Redakcja Słowników Języka Polskiego i Redakcja Słowników Obcojęzycznych.
Pierwsza z nich liczy już sobie ponad 50 lat (jest starsza od PWN-u), więc jest większa – pracuje w niej ponad 20 osób. Kieruje nią dr Mirosław Bańko.

Nasze słowniki są autorsko opracowywane w redakcji, ale wydajemy też słowniki autorów z zewnątrz. Ostatnio wydaliśmy np.: „Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka”, „Słownik wyrazów zapomnianych, czyli słownictwo naszych lektur” Krystyny Holly i Anny Żółtak, „Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny” Stanisława Bąby i Jarosława Liberka, „Kieszonkowy słowniczek interpunkcyjny” Jerzego Podrackiego i Aliny Gałązki, „Kieszonkowy słowniczek ortograficzny” Edwarda Polańskiego.

Razem ze wznowieniami wydaliśmy około 14. tytułów w ostatnim roku. Redakcja Słowników Obcojęzycznych została powołana siedem lat temu, przede wszystkim do pracy nad „Słownikiem angielsko-polskim i polsko-angielskim” we współpracy z wydawnictwem Oxford University Press. W tym czasie wydała kilka mniejszych słowników, lecz cały czas pracuje nad słownikiem angielskim. Redakcja liczy 10 osób zatrudnionych na etatach i współpracuje z dwoma Redaktorami Naukowymi. Redakcją kieruje dr Ewa Geller, Redaktorem Naczelnym słownika jest dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz.

WWW: Jaki proc. obrotów PWN stanowią książki Pani redakcji?

Około 1/5 przychodów.

WWW: Czy obroty pani działu w tym roku wzrosną czy spadną w porównaniu z rokiem 2000?

Mam nadzieję, że obecny rok będzie dużo lepszy, niż poprzedni. Taki mamy plan i staramy się go realizować, mimo trudnej sytuacji rynkowej.

WWW: Ile osób współpracuje z działem?

T rudno to określić precyzyjnie. Raczej niewiele. Są to Redaktorzy Naukowi, zależnie od tego jaki słownik opracowujemy, i kilku redaktorów na zlecenie, głównie w redakcji obcojęzycznej. Stale współpracuje z nami prof. Jerzy Bralczyk w internetowej Poradni Językowej, dostępnej na naszych stronach, na które serdecznie Państwa zapraszam (http://www.slowniki.pwn.pl).

WWW: Jak długo trwa redakcja i prace nad słownikiem? Które z jej elementów są najtrudniejsze?

Prace redakcyjne trwają od kilku miesięcy do kilku lat, zależnie od słownika.

Najwięcej trudności sprawiają formułowanie definicji oraz interpretacja danych źródłowych z naszego Korpusu Języka Polskiego, który obecnie liczy około 70 mln słów (w tym wypadku również odsyłam do naszych stron internetowych, na których znajduje się próbka korpusu).

WWW: Kiedy możemy się spodziewać wspomnianego już ” Słownika angielsko-polskiego i polsko-angielskiego”?

W pierwszej połowie przyszłego roku. Liczę na duży sukces tego słownika. Oxford ocenia go w samych superlatywach. Słownik zawiera najnowsze słownictwo zawarte w najbardziej aktualnych słownikach Oxfordu, np. infotainment odpowiadające żartobliwemu polskiemu „inforozrywka” czyli połączenie programu informacyjnego z rozrywkowym.

WWW: Czy słowniki elektroniczne (CD i Internet) są szansą czy zagrożeniem dla słowników książkowych?

Właściwie nikt tego nie zbadał. Są dwie szkoły. Ja myślę, że i tak i nie. Trzeba wydawać jedne i drugie, póki są odbiorcy i na książkowe, i na elektroniczne. Czas pokaże, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Mam tylko nadzieję, że książki nigdy nie znikną.

WWW: Czy posiadacie w ofercie słowniki na CD. Jak wyglądają plany rozwoju tego segmentu?

Wydaliśmy kilka słowników na CD i udostępniliśmy jeden w Internecie (pod ww. adresem). Mamy elektroniczne bazy danych naszych głównych słowników (w standardzie SGML), które pozwalają łatwo przygotować ich wersje elektroniczne w razie potrzeby.

WWW: Które tytuły słownikowe sprzedają się najlepiej i w jakich nakładach?

Nasze „duże” słowniki autorskie, np. Słownik wyrazów obcych, Nowy słownik ortograficzny, Nowy słownik poprawnej polszczyzny i in. Nakładów nikt nie zdradza, więc nie będę wyjątkiem jeśli nie odpowiem.

Katarzyna Głódkowska

 

INTERNETOWY RYNEK WYDAWNICZY

> PISMA BRANŻOWE  |
> TARGI KSIĄŻKI  |

> POLIGRAFIA (drukarnie, poligrafia, grafika, prepress, DTP, papier)

—————————–

ZAGRANICZNY

bazy adresowe w serwisach, portalach i czasopismach, najważniejsze księgarnie i instytucje, zwiedzamy CPD i BISG

 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.