Muza chce konsolidacji rynku

Muza chce konsolidacji rynku

Jak wynika z przedstawianych przez Muzę planów, jednym z ważniejszych celów jakie
stawia sobie spółka jest pozyskanie inwestora branżowego – najchętniej koncernu
medialnego. 

Takie rozwiązanie pozwoliłoby m.in. na zakup praw kompleksowych, czyli np. różnorodną
realizację jednego dzieła (film, radio, książka).

Wg Marcina Garlińskiego synchronizacja planów kilku wydawnictw wchodzących w
skład jednej grupy medialnej może obniżyć koszty nawet o 40-50%, a także daje
możliwość wykorzystywania zasobów na różnych platformach i w różnych językach.
Swoje plany rozpoczną od prac nad konsolidacją polskiego sektora wydawniczego.
Jako przykład rozdrobnienia polskiego rynku wydawniczego może służyć fakt, iż
w Hiszpanii 10 wydawnictw produkuje 85% sprzedawanych książek, w Polsce natomiast
taki sam udział procentowy w rynku książki ma aż 150 firm.

Dzięki posiadaniu 51% akcji spółki Polska Dystrybucja Książki (w której mniejszościowy
pakiet należy do Empiku) Muza jest obecnie właścicielem struktury dystrybucyjnej
posiadającej 15-proc. udział w rynku. Na zdobycie większościowych pakietów akcji
w spółkach, wchodzących w skład grupy kapitałowej Polskiej Dystrybucji Książki,
Muza wydała ok. 4,5 mln zł, w tym w zdecydowanej większości (85%) przez podniesienie
kapitału akcyjnego tych firm. 

W wycenie opcji (Muza zawarła opcję sprzedaży 49% udziałów PDK na rzecz spółki
Empik, a termin wykonania opcji upływa z końcem 2003 roku) wartość udziałów PDK
jest określona na ok. 30 mln zł. W skład PDK wchodzą obecnie trzy spółki.

Niewykluczone, że prowadzone obecnie rozmowy z właścicielem trzech kolejnych
firm dystrybucyjnych zakończą się sukcesem i struktury PDK jeszcze się rozszerzą.
W tej chwili trwa proces reorganizacji grupy PDK, głównie przez ujednolicanie
sposobów zarządzania. Docelowo firmy te mają zostać skonsolidowane.

 Jako wydawca Muza będzie mogła lokować znaczną część własnej produkcji (do 12%)
w grupie PDK. Muza zdecyduje się na sprzedaż udziałów w PDK, gdy uznają że system
dystrybucji jest sprawny, a także wartość opcji jest zadowalająca. 

Muza dysponuje sporą nadwyżką gotówki (wg stanu na koniec II kwartału 2000 roku,
w gotówce i papierach wartościowych spółka miała ulokowane ponad 14 mln zł). Obecnie
wykorzystuje ją do zakupu praw autorskich, co decyduje o wartości wydawnictwa.
Jeżeli tylko któraś ze spółek wydawniczych traci prawa autorskie, Muza szybko
stara się je kupować, tak było ostatnio np. z prawami do 12 dzieł Michaiła Bułhakowa
na najbliższe dziesięć lat. (KG na podstawie www.parkiet.com.pl)

 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.