Horyzonty pedeutologii

Przegląd

Nowość wydawnictwa Difin

Książka jest autorskim podejściem do rozważań dotyczących zawodu nauczycielskiego, uwzględniających przede wszystkim dynamiczne zmiany rzeczywistości i związane z tym nowe konteksty działalności szkół i pracy nauczycieli. Obejmuje swoją tematyką miejsce tej subdyscypliny pedagogiki w przestrzeni akademickiej i szkoły oraz wskazuje na możliwości szerszego wykorzystywania jej osiągnięć w nauce i praktyce nauczycielskiej. Podkreśla również potrzebę aktywnej obecności nauczycieli w dalszym tworzeniu myśli pedeutologicznej, ale również samych siebie, co jest ważnym kierunkiem dla zadowalającego funkcjonowania w przyszłości.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

 

Tagi: Difin