Książka naukowa

Powrót do strony głównej
Książka naukowa i akademicka

Aleksandra Poniewierska, Polajkować TV. Telewizja i media społecznościowe

Czy można oglądać programy telewizyjne, nie mając telewizji i nie korzystając z platform streamingowych? Jak zmienia się interaktywność telewizji pod wpływem mediów społecznościowych? Jak odbiorcy definiują telewizję w dobie nowych mediów?

Książka naukowa i akademicka

Iwona Boruszkowska, Michalina Kmiecik, Style zachowań awangardowych

Współautorska książka krakowskich badaczek jest inspirującą, niezwykle otwierającą próbą przepisania czy reinterpretacji historii polskiej awangardy…
Takiej książki o awangardzie jeszcze nie było

Książka naukowa i akademicka

Anna Róża Burzyńska, Atlas anatomiczny Georga Buchnera

Znakomicie przygotowany (poprzedzony imponującymi badaniami źródłowymi) i równie błyskotliwie przeprowadzony projekt z zakresu studiów maladycznych, wpisujący zagadnienie choroby w skomplikowaną siatkę medycyny i studiów przyrodniczych, filozofii, literatury i nauk społecznych

Książka naukowa i akademicka

Stanisław Jaworski, “Piszę, więc jestem” O procesie twórczym w literaturze

Drugie wydanie książki Stanisława Jaworskiego, opublikowanej po raz pierwszy w roku 1993. „Piszę, więc jestem” pozostaje nadal – po trzydziestu latach – książką ciekawą i inspirującą. Jest w niej pewna energia myśli i wyobraźni, którą warto dziś wykorzystywać

Książka naukowa i akademicka

Paweł Mościcki, Wyższa aktualność. Studia o współczesności Dantego

Książka przedstawia Boską komedię Dantego Alighieri jako źródło wiedzy na temat współczesności. To punkt wyjścia do nieustannie ponawianych prób poznania, kontestowania czy rewolucjonizowania swojej epoki

Książka naukowa i akademicka

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej w sieci – nowość wydawnictwa Difin

Prezentowana publikacja posiada charakter interdyscyplinarny. Jej Autorami są specjaliści w zakresie prawa kryminologii oraz pedagogiki i resocjalizacji, na co dzień w swoich badaniach i działaniach zawodowych podejmujący m.in. temat ochrony praw dziecka

Książka naukowa i akademicka

Archiwa dyscypliny. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od Herdera do szkoły amerykańskiej

Książka zabiera czytelnika w wędrówkę po historiach i teoriach komparatystyki powstających od jej nowoczesnych narodzin w epoce Herdera po drugą połowę XX wieku

Książka naukowa i akademicka Religia

Księga Dwunastu (Prorocy mniejsi) – początek monumentalnego dzieła ks. prof. Waldemara Chrostowskiego

Książka nagrodzona przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich: Feniks 2022 w kategorii Tłumacz

Książka naukowa i akademicka Religia

Kanon Biblii – książka Oficyny Wydawniczej VOCATIO

Źródła, przekaz i znaczenie kanonu ksiąg Starego i Nowego Testamentu

Książka naukowa i akademicka

Stanisław Przybyszewski, Homo sapiens. Trylogia, Dzieła literackie tom 3

Ogólnopolski zespół uczonych pod kierunkiem prof. dr hab. Gabrieli Matuszek-Stec z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowuje 11-tomową krytyczną edycję Dzieł literackich Przybyszewskiego

Książka naukowa i akademicka

Stosowanie przymusu wobec osób w kryzysie psychicznym – nowość wydawnictwa Difin

Książka przybliża temat przymusu bezpośredniego wykorzystywanego w celach terapeutycznych w medycynie i psychiatrii. Autor, mający wieloletnią praktykę w zakresie opisywanej tematyki z racji zatrudnienia na stanowisku rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, opisuje zagadnienie z licznych perspektyw

Książka naukowa i akademicka

Elwira Buszewicz, Dialogi z cieniami

Książka będzie swoistą ucztą dla miłośników zagłębiania się w interpretacje tekstów poetyckich, a zarazem rodzajem wzorca czy podręcznika dla studentów komparatystyki, pokazującego, jak poruszać się po rozległym obszarze literatury, jak szukać powiązań i zależności i jak robić to w sposób mistrzowski

Książka naukowa i akademicka

Beata Drabik, CIAŁO – KULTURA – SACRUM

„Ta rozprawa powstała [… ] z przekonania, że symbole – postawy i gesty symboliczne człowieka, związane zarówno ze sferą profanum, jak i sacrum – są czymś niepowtarzalnym i ważnym