Dostrzeganie zagrożeń drogą do zmiany

Nowość wydawnictwa Difin

Świat zawsze był i jest pełen zagrożeń. Pewne z nich są znane społecznościom, o wielu nic nie wiemy, ale stopniowe ich poznawanie i wyciąganie na światło dzienne sprawia, że możemy się przed nimi zabezpieczać lub racjonalnie dostosowywać do nich swoje działania. Jednak fakt, że mamy o czymś ogólną wiedzę nie prowadzi automatycznie do jednakowego reagowania na określone fakty czy zjawiska. Wielu zagrożeniom towarzyszą odmienne reakcje grup, które zostały o tych zagrożeniach poinformowane. Jedne z nich, mając świadomość powszechnie istniejących zagrożeń, starają się im przeciwdziałać lub minimalizować ich skutki, inne zaś, ujmując je wąsko z własnej jednostkowej perspektywy, minimalizują ich znaczenie i wykazują tym samym brak społecznej wrażliwości. Dobrym przykładem jest sytuacja pandemii, w której to mimo sprawdzonych naukowo faktów, wielu ludzi bagatelizuje skutki koronawirusa lub wręcz neguje jego istnienie, równocześnie nie akceptując proponowanych środków zaradczych, skierowanych na ratowanie zdrowia ludzkości. (…). Wskazywanie istniejących w naszym świecie społecznych zagrożeń, zwracanie uwagi na ich skutki jest próbą zwiększenia społecznej wrażliwości, a równocześnie zadaniem nieustannie stojącym przed psychologami, socjologami, pedagogami.

Oddawany obecnie Czytelnikom tom ma wyostrzyć nasze spojrzenie na to, co dzieje się wokół i pobudzić do głębszej refleksji, która może otwierać drogę do zmian.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

Tagi: Difin