Wydawnictwo C.H.Beck – podsumowanie roku 2005

Wydawnictwo C.H.Beck – podsumowanie roku 2005
Wydawnictwo C.H. Beck istnieje na rynku polskim od 1993 roku, wydając fachową literaturę z zakresu prawa, podatków, i ekonomii.
 
 
 
C.H. Beck jest jednym z najstarszych i największych wydawnictw niemieckich – założonym w 1763 roku w Monachium przez Carla Gottloba Becka. 243 letnia tradycja oraz wykorzystanie ogromnego doświadczenia i know-how pozwoliło Wydawnictwu C.H. Beck na dynamiczny rozwój w Polsce. Właścicielem Wydawnictwa jest dr Hans Dieter Beck.
 
Bieżącą ofertę Wydawnictwa C.H. Beck stanowią komentarze, teksty ustaw, słowniki, podręczniki, poradniki, bogate orzecznictwo, siedem fachowych czasopism oraz System Informacji Prawnej LEGALIS zapewniający szybki dostęp do aktów prawnych, orzecznictwa i komentarzy. Wszystkie publikacje dostępne są w księgarni internetowej Wydawnictwa pod adresem www.sklep.beck.pl. 
 
W 2005 roku przychody Wydawnictwa C.H. Beck wyniosły 36,3 mln zł, co daje 16% wzrost w stosunku do roku 2004.
 
 
 
W roku ubiegłym oficyna wydała 245 tytułów, w tym 116 nowości. Średni nakład wyniósł 2353 egzemplarze.
 
Najlepiej sprzedające się tytuły książkowe w 2005 roku:
  • „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz” autorstwa Barbary Adamiak i Janusza Borkowskiego, z serii Duże Komentarze Becka
  • „Kodeks cywilny. Komentarz. Tom „I” pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego, z serii Duże Komentarze Becka
  • „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I” pod redakcją Andrzeja Zielińskiego, z serii Komentarze Becka

 
Plany na rok 2006

Plany Wydawnictwa C.H. Beck na rok 2006 uwzględniają poszerzenie Systemu Informacji Prawnej LEGALIS o kolejne moduły komentarzowe. Obecnie system składa się z modułu podstawowego „Baza. Akty prawne. Orzecznictwo. Wyjaśnienia” oraz 11 modułów tematycznych i dostępny jest w wersjach – internet, CD oraz intranet.
W ofercie, obok programu Kancelaris przeznaczonego do obsługi kancelarii prawnych, znajdzie się kolejny program narzędziowy Notaris dedykowany kancelariom notarialnym.

 
Redakcje czasopism „Monitor Prawniczy”, „Monitor Prawa Pracy” oraz „Monitor Podatkowy” we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie planują organizację seminariów, na których zostaną omówione istotne zmiany w polskim prawie. Spotkania mają charakter wykładów zakończonych dyskusją, podczas której uczestnicy mają szansę uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Do współpracy zapraszani są wybitni specjaliści – autorytety w swoich dziedzinach. Na początku roku do grupy czasopism dołączyły „Studia Prawa Prywatnego” – kwartalnik w analityczny sposób prezentujący zagadnienia polskiego prawa prywatnego, ze wskazaniem na modelowe (systemowe) rozwiązania, a nie tylko komentarzem do aktualnego ustawodawstwa.
 
Oferta Wydawnictwa C.H. Beck poszerzy się o kolejne publikacje – zarówno nowości, jak i kolejne wydania w znanych i cenionych seriach, takich jak Duże Komentarze Becka, Komentarze Becka, System Prawa Prywatnego czy KodeksSystem. W odpowiedzi na oczekiwania klientów powstanie nowatorska, idealna dla praktyków seria Komentarze Kodeksowe.
 
Wśród wymiennokartkowych poradników adresowanych do przedsiębiorców, ułatwiających prowadzenie zarówno całej firmy, jak i poszczególnych jej działów pojawią się nowe tytuły. Obecnie w ofercie znajduje się 14 poradników z serii Beck Info Biznes i 2 z serii Centrum Informacji oraz e-booki – książki o tematyce prawno-biznesowej dostępne w wersji elektronicznej.

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.