Konkurs na Najlepszą Książkę Akademicką ATENA 2003  

Konkurs na Najlepszą Książkę Akademicką ATENA 2003  
Wczoraj podczas uroczystego otwarcia Targów Książki Akademickiej Atena 2003 ogłoszono werdykt w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką ATENA. Przyznano 7 nagród i 8 wyróżnień.
 
Nagrodę Główną ufundowaną przez Fundację Kultury w wysokości 8000 zł otrzymało Wydawnictwo Naukowe PWN za pomnikową pracę prof. Jerzego Szackiego Historia myśli socjologicznej.
 
Pozostałe nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (puchar) dla Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego za książkę: Corpus Caesarianum. Tłumaczenie i opracowanie Eugeniusz Konik i Wanda Nowosielska. Wrocław 2003

 
Nagroda Specjalna Ministra Nauki i Informatyzacji (puchar) dla Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego za książkę: Wielkie pytania psychologii. Wiesław Łukaszewski. Gdańsk 2003
 
Nagroda Specjalna Fundacji Książka Naukowo-Techniczna w wysokości 3000 zł za Najlepszą Książkę Akademicką z dziedziny techniki dla Wydawnictw Naukowo-Technicznych za książkę: Optymalizacja dyskretna. Modele i metody kolorowania grafów pod red. Marka Kubale. Warszawa 2002
 
Nagroda Specjalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (puchar) za Najlepszą Książkę Akademicką z dziedziny techniki dla Wydawnictw Naukowo-Technicznych za książkę: Podstawy nauki o materiałach i materiałoznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. Leszek A. Dobrzański. Warszawa 2002
 
Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w wysokości 1000 zł dla Wydawnictwa SGGW za książkę: Fitosocjologia stosowana. Czesław Wysocki, Piotr Sikorski, Warszawa 2002.
 
Nagroda Specjalna Magazynu Literackiego Książki i Biblioteki Analiz za najlepiej wydaną książkę akademicką w postaci zamieszczenia na łamach Magazynu Literackiego Książki w wysokości 2000 zł dla Wydawnictwa Arkady za książkę: Tysiąc lat ubiorów w Polsce. Anna Sieradzka, Warszawa 2003
 
Wyróżnienia: 
 
Fizjologia roślin pod red. Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2002 Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych Cezary Madryas, Andrzej Kolonko, Leszek Wysocki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2002
Oblicze naszej planety. Geologia i geomorfologia w zarysie. P. Kłysz, J. Skoczylas. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiwicza, Poznań 2003. 
Etyka lekarska. Tadeusz Brzeziński. Wydawnictwo PZWL. Warszawa 2002 
Torfowiska i torf. Piotr Ilnicki. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A Cieszkowskiego. Poznań 2002
Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody studia przypadków. Pod red. Ewy Konarzewskiej-Gubały. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego. Wrocław 2003 
Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych. Krzysztof Perlicki. WKŁ. Warszawa 2003 
Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki. Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Pod red. Jana Barcza. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza Sp. z o.o. Warszawa 2003.

 

Kategorie: Inne, Targi krajowe

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.