Rośnie sprzedaż detaliczna, spada hurtowa – wstępne podsumowanie wyników Grupy Matras za trzy kwartały roku 2003

Rośnie sprzedaż detaliczna, spada hurtowa – wstępne podsumowanie wyników Grupy Matras za trzy kwartały roku 2003

Zarząd Grupy Matras po wstępnym podsumowaniu dziewięciu miesięcy 2003 roku informuje, że firmy Grupy zrealizowały sprzedaż (bez sprzedaży wewnętrznej) w wysokości 107,2 mln zł., co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku 2002, o 1%. Sprzedaż detaliczna firm Grupy wzrosła w tym okresie o 25%, a sprzedaż hurtowa zmniejszyła się o 18%. 
Udział sprzedaży detalicznej w obrotach firm całej Grupy Matras wynosi obecnie 54%, co oznacza, że wzrósł w porównaniu z 2002 rokiem o 11%. Procentowo największy wzrost sprzedaży osiągnęły: Matras Warszawa z 6,7 mln zł. w 2002 r. do 9,6 mln zł. w 2003 r.(o 43%) 
Matras Wrocław z 17,2 mln zł. w 2002 r. zł do 18,7 mln zł. w 2003 r. (o 8%). 
W porównaniu z planami na rok 2003 (po korekcie na koniec I kwartału) zakładającymi sprzedaż w wysokości ok. 149,7 mln zł. i zysk ok. 0,5 mln zł., sprzedaż będzie mniejsza od planowanej o 5% i wyniesie ok. 142 mln zł., natomiast zysk ulegnie zwiększeniu i wyniesie ok. 1,2 mln zł. 
Do chwili obecnej udało się zrealizować tegoroczny plan otwarcia nowych księgarń i przewiduje się, że na koniec roku 2003 Sieć Księgarska Matras będzie liczyła 110 księgarń. 

Aby zwiększyć efektywność funkcjonowania całej sieci podjęto decyzję o konsolidacji działań logistycznych wokół trzech ośrodków hurtowych: w Bydgoszczy, Katowicach i we Wrocławiu. W wyniku konsolidacji do końca br. nastąpi ograniczenie ilości podmiotów prawnych funkcjonujących w sieci Matras. Aktywa i pasywa konsolidowanych firm zostaną włączone w całości do firm przejmujących. Pragniemy podkreślić, że sprzedaż hurtowa w przejmowanych podmiotach (Gdańsk i Warszawa) będzie kontynuowana. 
Działania te pozwolą na zdecydowaną poprawę efektywności funkcjonowania sieci w roku 2004.

Zarząd Grupy Matras

inf. nadesłana

 

 

     info z BA, badania czytelników
handel elektroniczny, Rynki zagraniczne , Rynek polski

 

 

Kategorie: Rynek w liczbach

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.